sobota, 18 stycznia 2020

Walne odwołane !!!


Decyzją Zarządu Walny Zjazd Członków zaplanowany na dzień 20 stycznia 2020 r. (poniedziałek) na godz. 17:00 (drugi termin miał być tego samego dnia o 17:15) na strzelnicy Battlefield w Malechowie (FORT MARIAN Malechowo 27b, 76-142 Malechowo)

zostaje odwołany

poniedziałek, 30 grudnia 2019

Walny Zjazd Członków

Zarząd Koszalińskiego Klubu Strzeleckiego Kaliber zwołuje na dzień 20 stycznia 2020 r. (poniedziałek) na godz. 17:00. Drugi termin tego samego dnia o 17:15. Walny Zjazd Członków, który odbędzie się na strzelnicy Battlefield w Malechowie - FORT MARIAN Malechowo 27b, 76-142 Malechowo.

Proponowany porządek obrad:
- Powitanie członków Stowarzyszenia . Ustalenie poprawności zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia Członków: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zjazdu Członków.
- Podsumowanie organizacyjne i sportowe roku 2019 - wnioski Zarządu o przyznanie wyróżnień i nagród.
- Ustalenie projektów regulaminów zawodów strzeleckich na 2020 rok.
- Ustalenie nagród w zawodach strzeleckich na 2020 rok.
- Sprawy osobowe, wniosek klubowicza o zwolnienie z opłaty z egzaminu sprawdzającego na patent.
- Sprawy inne, wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 

Przypominamy wszystkich członkom chcącym wciąż udział w Walnym Zgromadzeniu o konieczności opłacenia składek członkowskich.

poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Biuro klubu nieczynne

W dniach 2 i 9 września (dwa kolejne poniedziałki)
biuro klubu będzie nieczynne
z uwagi na urlop Pana Michała.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
Pan Michał też kiedyś musi odpocząć.

wtorek, 2 lipca 2019

Kurs sędziowski

Organizujemy kurs na sędziego III Klasy z uwagi na wielkie braki w tym zakresie w naszym klubie. Kurs odbyłby się w dniu 13 lipca 2019 r. prawdopodobnie w Malechowie za odpłatnością 280 zł o ile zgłosi się 15 osób. Kurs przeprowadzi Antoni Kamiński przewodniczący kolegium sędziów PZSS. Zgłoszenia proszę kierować na adres: andrzej@turczyn.pl