Wpisowe



Wpisowe do klubu - 500 zł

Składka miesięczna - 20zł
(preferujemy wpłaty do końca roku kalendarzowego)

Wszystkich wpłat dokonujemy na konto klubu:
Bank Zachodni WBK 33 1090 1711 0000 0001 1097 7475

Wypełnioną deklarację członkowską (patrz niżej) zanosimy do kancelarii adwokackiej mec. Andrzeja Turczyna. ul.Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin, tel: 797 282 820, fax: 94 717 38 66, fax: 22 380 16 93, email: kancelaria@turczyn.pl










Brak komentarzy:

Prześlij komentarz