Pozwolenie na broń
Wszystkie osoby przystępujące do egzaminu na patent strzelecki jako członkowie KKS Kaliber muszą najpierw OBOWIĄZKOWO odbyć 6-godzinne szkolenie z zakresu bezpiecznego obchodzenia się z bronią, pierwszej pomocy oraz poprawnego zachowania się na strzelnicy sportowej. Omawiane szkolenia organizowane są przez klub i odbywają się w miarę potrzeb. O szczegóły proszę pytać kolegę Michała Krzemińskiego telefon kontaktowy: 797 282 820.

Przykładowe wnioski o wydanie zaświadczenia
uprawniającego do nabycia 1 egzemplarza broni palnej

GŁADKOLUFOWEJ
CENTRALNEGO ZAPŁONU

BOCZNEGO ZAPŁONU 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz