niedziela, 29 maja 2016

piątek, 20 maja 2016

Zawody strzeleckie w 606 rocznicę bitwy pod Grunwaldem
REGULAMIN

I. CEL ZAWODÓW       
1. Integracja środowiska strzeleckiego.
2. Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
3. Rywalizacja sportowa i rekreacja.
4. Popularyzacja sportu strzeleckiego.
5. Upowszechnienie postaw patriotycznych oraz proobronnych.

II. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Koszaliński Klub Strzelecki „Kaliber”

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
15.07.2016 r. od godz. 17.00 do godz. 19.00 (piątek)
Strzelnica Kryta „UNIA” Sp. z o.o., Koszalin, ul. Szczecińska 25A.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
W zawodach strzeleckich mogą uczestniczyć osoby, które posiadają pozwolenie na broń lub patent strzelecki.
Opłata za start w zawodach wynosi 25,00zł (własna broń i amunicja).

V. KONKURENCJE STRZELECKIE
Konkurencja 1.
Strzelanie dokładne – pistolet centralnego zapłonu kalibru .45 ACP (11,43mm) . Nie można wykonywać strzelania z broni o innym kalibrze.
ilość strzałów: 3 próbne + 20 ocenianych
odległość – 25 m
cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)
postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz
czas: 23 strzały 12 min.
maksymalna ilość punktów do uzyskania – 200.

Konkurencja 2.
Strzelanie obywatelskie – pistolet centralnego zapłonu kalibru .45 ACP (11,43mm). Nie można wykonywać strzelania z broni o innym kalibrze.
ilość strzałów: 10 ocenianych
odległość – 15 m.
cel – tarcza specjalna „krzyżak”
postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz
czas: 1 min.
brak punktacji.

VI. ZASADY I SPOSÓB OCENY
Zawody strzeleckie rozgrywane będą zgodnie z regulaminem zawodów oraz wybranymi przepisami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Decyzje sędziego głównego są ostateczne.

VII. BROŃ I AMUNICJA
Broń i amunicja własna lub użyczona od innego zawodnika.
Broń przed rozpoczęciem konkurencji strzeleckich musi być sprawdzona przez sędziego głównego.
Organizator zaleca zawodnikom, którzy nie posiadają broni określonego w regulaminie kalibru niezwłocznie wystąpienie o zmianę decyzji pozwolenia na broń, w celu uzyskania możliwości posiadania tego rodzaju broni.

VIII. KLASYFIKACJA
Indywidualna dla każdego uczestnika w konkurencji 1.
W konkurencji 2 –brak klasyfikacji.
O kolejności zawodników decyduje suma punktów zdobytych w konkurencji 1.
W przypadku uzyskania równej ilości przestrzelin w konkurencji 1 przez dwóch i więcej zawodników, o kolejności decyduje liczba uzyskanych 10, 9, 8 itd.

IX. TROFEA SPORTOWE
Za zwycięstwo w konkurencji 1 - Puchar i dyplom
Za II i III miejsce w konkurencji 1 – Dyplom

Za udział w konkurencji 2 – Dyplom

Egzamin na patent strzelecki


Egzamin na PATENT STRZELECKI odbędzie się w lipcu 2016.
Miejsce - strzelnica UNIA w Koszalinie, ul. Szczecińska 25a.
Godzina rozpoczęcia egzaminu:
Podczas egzaminu będzie możliwość przejścia odpowiednich badań lekarskich u lekarza sportowego.

Na egzamin składają się:
- badania lekarskie (dla osób bez zaświadczenia lekarskiego)
- część przygotowawcza
- egzamin teoretyczny
- egzamin praktyczny

Łączna opłata (gotówka płatna na miejscu) za wszystkie czynności około 650zł.

Wszystkie osoby przystępujące do egzaminu na patent strzelecki jako członkowie KKS Kaliber muszą najpierw OBOWIĄZKOWO odbyć 6-godzinne szkolenie z zakresu bezpiecznego obchodzenia się z bronią, pierwszej pomocy oraz poprawnego zachowania się na strzelnicy sportowej. Omawiane szkolenia można odbyć u naszych klubowych instruktorów:

- Jędrzej Karabasz tel. kom.: (+48) 509 667 334

- Ryszard Pędziński tel. kom.: (+48) 698 657 777

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu proszę o kontakt mejlowy na adres:
e-mail: kkskaliber@wp.pl

poniedziałek, 16 maja 2016

Zebranie klubu

W czwartek 19.05.2016 o godz. 17.00 na strzelnicy UNIA w Koszalinie rozpocznie się zebranie naszego klubu. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków.