czwartek, 24 listopada 2016

Walne zebranie członków klubu


Uprzejmie informujemy, że dnia 8 grudnia 2016 (czwartek) o godz. 18:00 (drugi termin 18:15) odbędzie się walne zebranie członków klubu.

Miejsce zebrania:

Hotel GROMADA – Arka***/LUX****
ul. Zwycięstwa 20-24
75-035 Koszalin

Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie członków Stowarzyszenia. Ustalenie poprawności zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zdolności do podejmowania uchwał.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zjazdu Członków.

3. Wybór Komisji uchwał i wniosków.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej wysokości składek członkowskich oraz opłaty wpisowej.

5. Dyskusja o: aktualnej działalności klubu, przyszłości klubu.

6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.


Przypominamy wszystkich członkom chcącym wciąć udział w Walnym Zgromadzeniu o konieczności opłacenia składek członkowskich.


Uwagi do porządku obrad proszę o przesyłanie na klubowego mejla.

piątek, 11 listopada 2016