czwartek, 27 kwietnia 2017

WALNE ZGROMADZENIE


Ogłaszamy walne zgromadzenie KKS Kaliber w dniu 9 Maja 2017.

Pierwszy termin godz. 17:00

Drugi termin godz. 17:15

Miejsce: Hotel Gromada Koszalin.


Zgromadzenie wymuszone jest koniecznością zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok 2016.

Jako organizacja pożytku publicznego mamy taki obowiązek.

poniedziałek, 10 kwietnia 2017

Klubowe spotkanie integracyjne

Klubowe spotkanie integracyjne
Termin: 22.04.2017 (sobota, godz. 18:00),
Miejsce: Barninek k/Mścic (jadąc w kierunku Podamirowa)

Osoby uprawnione do udziału w spotkaniu: 
TYLKO członkowie klubu z opłaconymi składkami.

Klub sponsoruje 50 zł na osobę.
Wkład własny uczestnika to 30 zł (płatny na konto klubowe).

Pełnomocnikiem do spraw organizacji spotkania integracyjnego jest kolega
Jacek Bejgrowicz (tel. 601 728 177, e-mail:  jacek.bejgrowicz@gmail.com).
Osoby chętne do wzięcia udziału w spotkaniu integracyjnym są proszone o kontakt
z Kolegą Bejgrowiczem.