poniedziałek, 30 kwietnia 2018

Zebranie klubu

Uprzejmie informujemy, że dnia 19 maja 2018 (sobota) o godz. 10:00 odbędzie się zebranie członków KKS Kaliber. Miejsce zebrania – klubowa strzelnica pneumatyczna imienia „Chłopców z lasu” znajdująca się przy ul. Franciszkańskiej 24 w Koszalinie (wejście do piwnicy przy narożniku budynku).
 

Planowany porządek obrad:
1)    Omówienie działalności strzelnicy pneumatycznej.
2)    Stan majątku klubu (finanse, broń i inne sprzęty).
3)    Legitymacje klubowe.
4)    Organizacja stoiska klubu podczas Pikniku Politechniki Koszalińskiej 2 czerwca 2018.
5)    Podsumowanie egzaminu na patent z 12 maja 2018.
6)    Obniżenie wpisowego jako strategia intensyfikacji naboru nowych członków do klubu.
7)    Sprawy różne i wolne wnioski.

Za zarząd KKS Kaliber
Jacek Katzer
wiceprezes

wtorek, 24 kwietnia 2018

Egzamin na patent


Egzamin na patent odbędzie się w Koszalinie 12 maja 2018 na strzelnicy UNIA.
Początek egzaminu o godz. 9:00.

Badania lekarskie będzie można przeprowadzić na miejscu przed egzaminem.
W tracie egzaminu na patent będzie można również podejść do egzaminu związanego z przedłużeniem licencji (pierwsza brakująca konkurencja 400zł + każda następna brakująca konkurencja 200zł) płatne na rachunek klubu: 33 1090 1711 0000 0001 1097 7475 (należy legitymować się potwierdzeniem wpłaty).

wtorek, 17 kwietnia 2018

Zmiana adresu klubu

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana oficjalnego adresu klubu.
Całość korespondencji papierowej prosimy wysyłać na nowy adres:

KKS Kaliber
ul.Zwycięstwa 46/4D
75-038 Koszalin

telefon: 797 282 820
fax: 94 717 38 66