sobota, 7 lipca 2018

Regulamin zawodów 15.07.2018 w rocznicę bitwy pod Grunwaldem


GŁÓWNE ZAWODY STRZELECKIE KKS KALIBER 15.07.2018r.

REGULAMIN

I. Cel zawodów
- promocja Klubu KKS Kaliber,
- wyłonienie najlepszych zawodników,
- popularyzacja strzelectwa,

II. Termin i miejsce zawodów
- data zawodów 15.07.2018 r. godz. 1000
- miejsce zawodów – strzelnica myśliwska w Manowie,

III. Organizator zawodów
- Koszaliński Klub Strzelecki KALIBER,
- Koło Miejskie LOK w Bobolicach,

IV. Uczestnictwo
- w zawodach mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani uprawiający strzelectwo oraz spełniający wymogi regulaminowe.

V. Konkurencje
- Pistolet centralnego zapłonu 13 strzałów, odległość 25m, 3+10, czas 10min, tarcza TS-4.
-Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów, odległość 15m, 2x5sztrzałów, 2 magazynki, 20sekund, tarcza TS-4 x2 obok siebie.
-Pistolet sportowy bocznego zapłonu 23, odległość 25m, 3+20, czas 10min, tarcza TS-4.
-Pistolet centralnego zapłonu 10, odległość 15m, 5+5, 2 magazynki, strzelanie z za przesłony P+L, tarcza TS-4.
-Karabin centralnego zapłonu 13, odległość 50m, 3+10, czas 5min, postawa leżąc, tarcza TS-4.
-Karabin sportowy bocznego zapłonu 13, odległość 30m, 3+10, 10min, postawa klęcząc, tarcza pierścieniowa mała TS-1.
-Strzelba odległość 25m, 5 strzałów, postawa stojąc, czas 3min, tarcza T-S4.
-Strzelba odległość 25m, 5 strzałów, postawa stojąc, czas 3min, tarcza TS-9 ( Francuz)

VI. Broń i amunicja
Własna lub użyczona na miejscu zawodów.
Karabin sportowy, pistolet sportowy – koszt użyczenia to tylko koszt amunicji.
Pozostałe rodzaje broni będą użyczane na zasadach zawodniczych.

VII. Nagrody
- za zajęcie I, II i III miejsca puchary, medale i dyplomy.
- dyplomy dla wszystkich za udział w zawodach

VIII. Koszty organizacyjne – w tym ciepły posiłek i miła atmosfera
Za każdą konkurencję 20PLN

IX. Postanowienia końcowe
- nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwać będzie komisja sędziowska,
- opis torów na miejscu przed zawodami zostanie zaprezentowany przez sędziego prowadzącego,
- ubiór zawodników dowolny,
Wszyscy uczestnicy zawodów oraz goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i regulaminu strzelnicy,

- Telefony kontaktowe:
503 354 017 Marcin Narejko
517 771 887 Zdzisław Kurta

Sędziowie i ustawiacze torów proszeni są na godz. 8:30.