poniedziałek, 29 października 2018

Zawody z obserwatorem PZSS - 10.11.2018.

10 Strzałów ku chwale Ojczyzny

REGULAMIN
Zawody z Obserwatorem PZSS

I. Cel zawodów
- promocja Klubu KKS Kaliber,
- wyłonienie najlepszych zawodników,
- popularyzacja strzelectwa,

II. Termin i miejsce zawodów
- data zawodów sobota 10.11.2018 r. godz. 1000
- miejsce zawodów – strzelnica kryta Unia Szczecińska 25A,Koszalin

III. Organizator zawodów
- Koszaliński Klub Strzelecki KALIBER,

IV. Uczestnictwo
- w zawodach mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani uprawiający strzelectwo oraz spełniający wymogi regulaminowe.

V. Konkurencje
- Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów, odległość 15m, czas 10min, tarcza TS-4.
-Pistolet centralnego zapłonu strzelanie szybkie, 20 strzałów, odległość 15m, 2x10 strzałów, 2 magazynki, tarcza TS-9 (Francuz).

Konieczna KABURA.

VI. Broń i amunicja
Własna lub użyczona na miejscu zawodów.
Pistolet centralnego zapłonu, – koszt wg cennika strzelnicy.

VII. Nagrody
- za zajęcie I, II i III miejsca puchary, medale i dyplomy.
- dyplomy dla wszystkich za udział w zawodach

VIII. Koszty organizacyjne
Za każdą konkurencję 30PLN

IX. Postanowienia końcowe
- nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwać będzie komisja sędziowska,
- opis torów na miejscu przed zawodami zostanie zaprezentowany przez sędziego prowadzącego,
- ubiór zawodników dowolny,
Wszyscy uczestnicy zawodów oraz goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i regulaminu strzelnicy,
- Telefon kontaktowy: 503354017 Marcin Narejko, 517 771 887 Zdzisław Kurta