środa, 30 stycznia 2019

poniedziałek, 28 stycznia 2019

Jesteśmy na Twitterze
Walny Zjazd Członków

Zarząd Koszalińskiego Klubu Strzeleckiego Kaliber zwołuje na dzień 9 marca 2019 roku (sobota) na godz. 11:00 Walny Zjazd Członków, który odbędzie się na strzelnicy pneumatycznej im „Chłopców z Lasu” należącej do KKS KALIBER przy ul. Franciszkańskiej 24 w Koszalinie.

Pierwszy termin godz. 11:00. Drugi termin godz. 11:15.

Proponowany porządek obrad:
- Powitanie członków stowarzyszenia.
- Ustalenie poprawności zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia Członków: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zjazdu Członków.
- Przyjęcie sprawozdania Zarządu z prowadzonej działalności.
- Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2018 r.
- Udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
- Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej.
- Odwołanie członków zarządu oraz powołanie nowych członków zarządu.

- Odwołanie członków komisji rewizyjnej oraz powołanie nowych członków Komisji Rewizyjnej.
- Dyskusja o aktualnej działalności i przyszłości klubu.
- Wolne wnioski
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Przypominamy wszystkich członków chcącym wciąż udział w Walnym Zgromadzeniu o konieczności opłacenia składek członkowskich.