niedziela, 10 marca 2019

Nowe władze klubu

Wczoraj w godzinach 11:15 - 13:30 w lokalu strzelnicy przy ul. Franciszkańskiej odbyło się walne zgromadzenie członków KKS Kaliber. Na Zgromadzeniu przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2018, udzielono absolutorium członkom Zarządu oraz udzielono absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej. W związku z zakończeniem kadencji obecnego Zarządu przeprowadzono wybory nowego Zarządu oraz nowej Komisji Rewizyjnej. Na kadencję 2019 - 2024 wybrano Zarząd w składzie:

Prezes: Andrzej Turczyn
Wiceprezes: Jacek Katzer
Wiceprezes: Mieczysław Szczypiński


W trakcie dyskusji o aktualnej działalności i przyszłości klubu podjęto uchwały o zakupie karabinu sportowego dla sekcji młodzieżowej, organizowaniu spotkań integracyjnych oraz strzelań do rzutków.