niedziela, 31 stycznia 2016

Powstaje sekcja młodzieżowa

W najbliższą środę 03.02.2016 odbędzie się zebranie organizacyjne sekcji młodzieżowej KKS Kaliber. Sekcja dla dzieci od lat 10. Zapraszamy zainteresowanych rodziców wraz z pociechami ona godz. 18.00 do strzelnicy UNIA w Koszalinie.

niedziela, 24 stycznia 2016

Egzamin na patent

Klub będzie organizował egzamin na PATENT STRZELECKI.
Wstępna data 2 kwietnia 2016.
Miejsce - strzelnica UNIA w Koszalinie.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt mejlowy.
e-mail: kkskaliber@wp.pl

poniedziałek, 18 stycznia 2016

Zebranie klubu połączone ze szkoleniem

Drogie Koleżanki i Koledzy,

W najbliższy czwartek odbędzie się spotkanie naszego klubu połączone ze szkoleniem. Spotkanie odbędzie się (21.01.2016) na strzelnicy UNIA w Koszalinie w godz. 17.00 – 19.00. W trakcie spotkanie rozpoczniemy szkolenie do testu FBI. W szkoleniu mogą brać udział tylko osoby posiadające pozwolenie na broń.Uprzejmie przypominam, że ze zniżek na strzelnicy UNIA dla członków klubu mogą korzystać tylko osoby ze składkami opłaconymi przynajmniej na 3 miesiące do przodu (preferowane opłacenie składek do końca 2016 roku). Aktualna lista osób uprawnionych znajduje się na strzelnicy i jest jedyną podstawą udzielania zniżek.

Z poważaniem

Jacek Katzer

wtorek, 12 stycznia 2016

sobota, 9 stycznia 2016

REGULAMIN Otwartych Zawodów Strzeleckich o Puchar Prezesa KKS KALIBER 23.01.2016 r.

 I.          CEL ZAWODÓW
1.      Integracja środowiska strzeleckiego.
2.      Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
3.      Rywalizacja sportowa i rekreacja.
4.      Popularyzacja sportu strzeleckiego.
5.      Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

II.         ORGANIZATORZY ZAWODÓW
            „UNIA” Sp. z o. o. w Koszalinie
            Koszaliński Klub Strzelecki „Kaliber”

III         TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
            23.01.2016 r. od godz. 10.00 do godz. 15.00 (sobota)
            Strzelnica Kryta „UNIA” Sp. z o.o.
            Koszalin, ul. Szczecińska 25A.

IV        WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA:
1.      W zawodach strzeleckich mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia.
2.      Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty za start w poszczególnych konkurencjach:


Własna broń i amunicja
Broń i amunicja strzelnicy
Konkurencja nr 1
25,00 zł
50,00 zł
Konkurencja nr 2
25,00 zł
30,00 zł
Konkurencja nr 3
15,00 zł
25,00 zł
Konkurencja nr 4
10,00 zł
10,00 zł
Konkurencja nr 5
25,00 zł
40,00 zł
Konkurencja nr 6
10,00 zł
10,00 zł


3.      Poczęstunek: kiełbasa na ciepło, bułka – 1,00 zł
4.      Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie pod nr 094 342 40 35 wew. 328           w godz. 8.00 – 14.30 e-mail: iwona.marcisz@unia.koszalin.pl lub 094 347 36 50        w godz. 16.00 – 20.00 e-mail: strzelnica@unia.koszalin.pl., a także w dniu zawodów do godz. 11.00.
5.      Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do zawodów osób nie spełniających wymogów formalnych niniejszego regulaminu.

V         KONKURENCJE STRZELECKIE:
1.      Strzelanie dokładne  – pistolet (rewolwer) bocznego zapłonu
Ø  broń – pistolet (rewolwer) bocznego zapłonu w kalibrze 22 LR (5,6 mm)
Ø  ilość strzałów: 3 próbne + 20 ocenianych
Ø  odległość – 25 m
Ø  cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)
Ø  postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz
Ø  czas:    3 strzałów próbnych – 2 min.
            20 strzałów ocenianych – 10 min.
Ø  maksymalna ilość punktów do uzyskania – 200 pkt.

2.      Strzelanie dokładne  – pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu
Ø  broń – pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu w kalibrze 7,62 mm – 11,43 mm,
Ø  ilość strzałów: 3 próbne + 10 ocenianych
Ø  odległość – 25 m.
Ø  cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)
Ø  postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz
Ø  czas:    3 strzały próbne – 2 min.
            10 strzałów ocenianych – 8 min.
Ø  maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

3.      Strzelanie szybkie  – pistolet centralnego zapłonu
Ø  broń – pistolet centralnego zapłonu w kalibrze 9,00 mm  – 11,43 mm
Ø  ilość strzałów: 10 ocenianych (2 x po 5 strzałów; ładujemy dwa magazynki po 5 naboi)
Ø  odległość – 15 m
Ø  cel – tarcza TS – 9

Ø  wymiana magazynka następuje po oddaniu 5-go strzału
Ø  postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz
Ø  maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

Konkurencja będzie prowadzona indywidualnie. Zawodnik po komendzie START oddaje 10 strzałów, wliczając w to czas na wymianę wcześniej przygotowanego i załadowanego drugiego magazynka. Czas strzelania liczony jest od komendy START do oddania 10 strzału.
O wyniku zawodnika decydować będzie następujący współczynnik/przelicznik:

(Punkty * 10)/Czas = Wynik Np. (40 punktów * 10)/40 sekund = 10
Im wyższy współczynnik tym wyższa lokata zawodnika. W przypadku uzyskania identycznego współczynnika przez dwóch lub więcej zawodników, o miejscu decydować będzie lepszy czas. Uzyskany czas będzie liczony do setnych części sekundy.

  1. Strzelanie dokładne karabin pneumatyczny
Ø  broń – karabin pneumatyczny kal. 4,5 mm
Ø  ilość strzałów: 10 ocenianych
Ø  odległość – 10 m
Ø  cel – tarcza KPn 10 m
Ø  postawa – stojąca bez podparcia
Ø  maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

5. Konkurencja strzelba gładkolufowa 
Ø  broń – strzelba gładko lufowa
Ø  amunicja typu breneka
Ø  odległość – 30 m
Ø  cel – tarcza TS9
Ø  postawa – stojąc
Ø  przyrządy celownicze otwarte (bez kolimatora)
Ø  ilość strzałów: 5 ocenianych
Ø   maksymalna ilość punktów do uzyskania – 50 pkt.

6. Konkurencja dodatkowa ZŁOTY STRZAŁ - finał australijski 
Ø  broń – pistolet centralnego zapłonu w kalibrze 9,00 mm – 11,43 mm,
Ø  odległość – 25 m
Ø  cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)
Ø  postawa - stojąc z wolnej ręki lub oburącz
Ø  czas – jedna minuta na jeden strzał
Ø  każdy zawodnik ładuje magazynek 1 nabojem i oddaje jeden strzał
Ø  po każdej serii odpada zawodnik który uzyskał najsłabszy wynik i tak aż do wyłonienia zwycięzcy. W przypadku uzyskania przez dwóch i więcej zawodników takiego samego najgorszego wyniku, będzie prowadzona dogrywka pomiędzy tymi zawodnikami
Ø  w konkurencji uczestniczyć będą zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1 – 8 w konkurencji pistolet centralnego zapłonu (konkurencja nr 2).

VI.       ZASADY I OCENA ZAWODÓW:
·         Zawody strzeleckie rozgrywane będą zgodnie z regulaminem zawodów oraz przepisami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
·         Decyzje sędziego głównego są ostateczne.


VII.      BROŃ I AMUNICJA
1.      Broń i amunicja własna lub zabezpieczona przez organizatora zawodów (pistolety, rewolwery).
2.      Broń przed rozpoczęciem konkurencji strzeleckich musi być oficjalnie sprawdzona przez sędziego głównego.

VIII.     KLASYFIKACJA
Indywidualna dla każdego uczestnika w danej konkurencji oraz za wielobój.                  O kolejności zawodników decyduje suma punktów zdobytych w danej konkurencji. W przypadku uzyskania równej ilości przestrzelin w danej konkurencji przez dwóch i więcej zawodników, o kolejności decyduje liczba uzyskanych 10, 9, 8 itd.

IX.        TROFEA SPORTOWE:.
·         Za zwycięstwo w konkurencji 1, 2, 3, 4, 5:                                       Puchar i dyplom
·         Za II, III miejsce w konkurencji 1, 2, 3, 4, 5:                                                Dyplom

·         Dla zwycięzcy ZŁOTEGO STRZAŁU (finał australijski):                   Statuetka i dyplom

PUCHAR (za wielobój) - zdobędzie strzelec, który uzyska największą liczbę punktów w trzech konkurencjach: ze strzelania dokładnego (broń centralnego i bocznego zapłonu) oraz strzelania szybkiego - (konkurencje I, II i III). W przypadku uzyskania równej ilości przestrzelin w wieloboju o kolejności decyduje najlepszy wynik strzelania szybkiego, a w przypadku tego samego wyniku decyduje liczba uzyskanych 10, 9, 8 itd.

NAGRODĘ ROKU oraz tytuł STRZELCA ROKU 2016 zdobędzie strzelec, który będzie znajdował się na czele klasyfikacji generalnej po rozegraniu ostatnich w 2016 roku (dziesiątych), grudniowych zawodów otwartych.
ZAWODNICY KTÓRZY ZAJMĄ MIEJSCA II i III W KLASYFIKACJI GENERALNEJ OTRZYMAJĄ NAGRODY RZECZOWE.

X.         Zawody odbędą się przy udziale Obserwatora ZZSS.

REGULAMIN Otwartych Zawodów Strzeleckich z cyklu STRZELEC ROKU 2016

I.          CEL ZAWODÓW
1.      Integracja środowiska strzeleckiego.
2.      Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
3.      Rywalizacja sportowa i rekreacja.
4.      Popularyzacja sportu strzeleckiego.
5.      Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

II.         ORGANIZATORZY ZAWODÓW:
            UNIA Sp. z o. o. w Koszalinie
            Koszaliński Klub Strzelecki „Kaliber”

III         TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: cyklicznie raz w miesiącu według poniższego terminarza:
            23.01.2016 r. od godz. 10.00 do godz. 15.00 (sobota) z obserwatorem ZZSS – Puchar                           Prezesa KKS Kaliber
            20.02.2016 r. od godz. 10.00 do godz. 15.00 (sobota)
            19.03.2016 r. od godz. 10.00 do godz. 15.00 (sobota)
            23.04.2016 r. od godz. 10.00 do godz. 15.00 (sobota) z obserwatorem ZZSS
            21.05.2016 r. od godz. 10.00 do godz. 15.00 (sobota) z obserwatorem ZZSS – Puchar                           Prezydenta Miasta Koszalina
            18.06.2016 r. od godz. 10.00 do godz. 15.00 (sobota)
            24.09.2016 r. od godz. 10.00 do godz. 15.00 (sobota) z obserwatorem ZZSS
            22.10.2016 r. od godz. 10.00 do godz. 15.00 (sobota) z obserwatorem ZZSS
            19.11.2016 r. od godz. 10.00 do godz. 15.00 (sobota) z obserwatorem ZZSS
            17.12.2016 r. od godz. 10.00 do godz. 15.00 (sobota) z obserwatorem ZZSS – Puchar
            Prezesa UNIA Sp. z o. o.
            Strzelnica Kryta UNIA Sp. z o. o.
            Koszalin, ul. Szczecińska 25A.

IV        WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA:
1.      W zawodach strzeleckich mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia.
2.      Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty za start w poszczególnych konkurencjach:
  

Własna broń i amunicja
Broń i amunicja strzelnicy
Konkurencja nr 1
25,00 zł
50,00 zł
Konkurencja nr 2
25,00 zł
30,00 zł
Konkurencja nr 3
15,00 zł
25,00 zł
Konkurencja nr 4
10,00 zł
10,00 zł
Konkurencja nr 5
25,00 zł
40,00 zł
Konkurencja nr 6
10,00 zł
10,00 zł

3.      Poczęstunek: kiełbasa na ciepło, bułka – 1,00 zł
4.      Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie pod nr 094 342 40 35 wew. 328           w godz. 8.00 – 14.30 e-mail: iwona.marcisz@unia.koszalin.pl lub 094 347 36 50        w godz. 16.00 – 20.00 e-mail: strzelnica@unia.koszalin.pl., a także w dniu zawodów do godz. 11.00.
5.      Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do zawodów osób nie spełniających wymogów formalnych niniejszego regulaminu.

V         KONKURENCJE STRZELECKIE:
1.      Strzelanie dokładne  – pistolet (rewolwer) bocznego zapłonu
Ø  broń – pistolet (rewolwer) bocznego zapłonu w kalibrze 22 LR (5,6 mm)
Ø  ilość strzałów: 3 próbne + 20 ocenianych
Ø  odległość – 25 m
Ø  cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)
Ø  postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz
Ø  czas:    3 strzałów próbnych – 2 min.
            20 strzałów ocenianych – 10 min.
Ø  maksymalna ilość punktów do uzyskania – 200 pkt.

2.      Strzelanie dokładne  – pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu
Ø  broń – pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu w kalibrze 7,62 mm – 11,43 mm,
Ø  ilość strzałów: 3 próbne + 10 ocenianych
Ø  odległość – 25 m.
Ø  cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)
Ø  postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz
Ø  czas:    3 strzały próbne – 2 min.
            10 strzałów ocenianych – 8 min.
Ø  maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

3.      Strzelanie szybkie  – pistolet centralnego zapłonu
Ø  broń – pistolet centralnego zapłonu w kalibrze 9,00 mm  – 11,43 mm
Ø  ilość strzałów: 10 ocenianych (2 x po 5 strzałów; ładujemy dwa magazynki po 5 naboi)
Ø  odległość – 15 m
Ø  cel – tarcza TS – 9 
Ø  wymiana magazynka następuje po oddaniu 5-go strzału
Ø  postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz
Ø  maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

Konkurencja będzie prowadzona indywidualnie. Zawodnik po komendzie START oddaje 10 strzałów, wliczając w to czas na wymianę wcześniej przygotowanego i załadowanego drugiego magazynka. Czas strzelania liczony jest od komendy START do oddania 10 strzału.
O wyniku zawodnika decydować będzie następujący współczynnik/przelicznik:

(Punkty * 10)/Czas = Wynik Np. (40 punktów * 10)/40 sekund = 10
Im wyższy współczynnik tym wyższa lokata zawodnika. W przypadku uzyskania identycznego współczynnika przez dwóch lub więcej zawodników, o miejscu decydować będzie lepszy czas. Uzyskany czas będzie liczony do setnych części sekundy.

  1. Strzelanie dokładne karabin pneumatyczny
Ø  broń – karabin pneumatyczny kal. 4,5 mm
Ø  ilość strzałów: 10 ocenianych
Ø  odległość – 10 m
Ø  cel – tarcza KPn 10 m
Ø  postawa – stojąca bez podparcia
Ø  maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

5. Konkurencja strzelba gładkolufowa 
Ø  broń – strzelba gładko lufowa
Ø  amunicja typu breneka
Ø  odległość – 30 m
Ø  cel – tarcza TS9
Ø  postawa – stojąc
Ø  przyrządy celownicze otwarte (bez kolimatora)
Ø  ilość strzałów: 5 ocenianych
Ø   maksymalna ilość punktów do uzyskania – 50 pkt.

6. Konkurencja dodatkowa ZŁOTY STRZAŁ - finał australijski 
Ø  broń – pistolet centralnego zapłonu w kalibrze 9,00 mm – 11,43 mm,
Ø  odległość – 25 m
Ø  cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)
Ø  postawa - stojąc z wolnej ręki lub oburącz
Ø  czas – jedna minuta na jeden strzał
Ø  każdy zawodnik ładuje magazynek 1 nabojem i oddaje jeden strzał
Ø  po każdej serii odpada zawodnik który uzyskał najsłabszy wynik i tak aż do wyłonienia zwycięzcy. W przypadku uzyskania przez dwóch i więcej zawodników takiego samego najgorszego wyniku, będzie prowadzona dogrywka pomiędzy tymi zawodnikami 
Ø  w konkurencji uczestniczyć będą zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1 – 8 w konkurencji pistolet centralnego zapłonu (konkurencja nr 2).

VI.       ZASADY I OCENA ZAWODÓW:
·         Zawody strzeleckie rozgrywane będą zgodnie z regulaminem zawodów oraz przepisami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
·         Decyzje sędziego głównego są ostateczne.

VII. BROŃ I AMUNICJA
1. Broń i amunicja własna lub zabezpieczona przez organizatora zawodów (pistolety, rewolwery).
2. Broń przed rozpoczęciem konkurencji strzeleckich musi być oficjalnie sprawdzona przez sędziego głównego.

VIII.     KLASYFIKACJA
Indywidualna dla każdego uczestnika w danej konkurencji oraz za wielobój.                  O kolejności zawodników decyduje suma punktów zdobytych w danej konkurencji.    W przypadku uzyskania równej ilości przestrzelin w danej konkurencji przez dwóch      i więcej zawodników, o kolejności decyduje liczba uzyskanych 10 wewnętrznych,        a następnie ilość 10, 9, 8 itd.

IX.        TROFEA SPORTOWE:.
w  Za zwycięstwo w konkurencji 1, 2, 3, 4, 5:                                       Puchar i dyplom
w  Za II, III miejsce w konkurencji 1, 2, 3, 4, 5:                                                Dyplom

w  Dla zwycięzcy ZŁOTEGO STRZAŁU (finał australijski):                   Statuetka i dyplom

PUCHAR (za wielobój) - zdobędzie strzelec, który uzyska największą liczbę punktów w trzech konkurencjach: ze strzelania dokładnego (broń centralnego i bocznego zapłonu) oraz strzelania szybkiego - (konkurencje I, II i III). W przypadku uzyskania równej ilości przestrzelin w wieloboju o kolejności decyduje najlepszy wynik strzelania szybkiego, a w przypadku tego samego wyniku decyduje liczba uzyskanych 10, 9, 8 itd.

NAGRODĘ ROKU oraz tytuł STRZELCA ROKU 2016 zdobędzie strzelec, który będzie znajdował się na czele klasyfikacji generalnej po rozegraniu ostatnich w 2016 roku (dziesiątych), grudniowych zawodów otwartych.

ZAWODNICY KTÓRZY ZAJMĄ MIEJSCA II i III W KLASYFIKACJI GENERALNEJ OTRZYMAJĄ NAGRODY RZECZOWE.

X.         OSOBY FUNKCYJNE:                                                              
Sędzia główny i kierownik strzelania z broni centralnego zapłonu:           
Sędzia i kierownik strzelania z broni małokalibrowej:                                
Sekretariat zawodów:                                                                                             

W A Ż N E:
Każdy zawodnik uczestniczący co najmniej dwukrotnie w cyklicznych (comiesięcznych) zawodach otwartych będzie automatycznie klasyfikowany do tytułu STRZELEC ROKU 2016.


Klasyfikacja generalna zawodów o tytuł STRZELCA ROKU 2016
           
Do punktacji zaliczane będą tylko miejsca uzyskane w dwóch konkurencjach, pistoletu bocznego i centralnego zapłonu, niezależnie od innych konkurencji rozgrywanych w danych zawodach otwartych. 
TABELA punktacji do klasyfikacji STRZELEC ROKU 2016 w zależności od uzyskanego miejsca w konkurencji pistolet bocznego zapłonu i pistolet centralnego zapłonu.
miejsce
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
punkty
12
10
9
8
7
6
5
4
3
2
Za zajęcie miejsca XI-go i niższego zawodnik otrzyma 1 pkt.
Łączna maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w jednych zawodach otwartych wynosi 24 punkty.

Klasyfikacja do tytułu STRZELEC ROKU 2016 będzie aktualizowana po każdych zawodach otwartych i ogłaszana na stronie UNIA Sp. z o. o. (www.unia.koszalin.pl).   


Strzelec, który będzie znajdował się na czele klasyfikacji generalnej po rozegraniu ostatnich, grudniowych zawodów otwartych w danym roku kalendarzowym zdobędzie tytuł STRZELEC ROKU 2016 oraz puchar i nagrodę rzeczową.