sobota, 9 stycznia 2016

REGULAMIN Otwartych Zawodów Strzeleckich o Puchar Prezesa KKS KALIBER 23.01.2016 r.

 I.          CEL ZAWODÓW
1.      Integracja środowiska strzeleckiego.
2.      Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
3.      Rywalizacja sportowa i rekreacja.
4.      Popularyzacja sportu strzeleckiego.
5.      Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

II.         ORGANIZATORZY ZAWODÓW
            „UNIA” Sp. z o. o. w Koszalinie
            Koszaliński Klub Strzelecki „Kaliber”

III         TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
            23.01.2016 r. od godz. 10.00 do godz. 15.00 (sobota)
            Strzelnica Kryta „UNIA” Sp. z o.o.
            Koszalin, ul. Szczecińska 25A.

IV        WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA:
1.      W zawodach strzeleckich mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia.
2.      Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty za start w poszczególnych konkurencjach:


Własna broń i amunicja
Broń i amunicja strzelnicy
Konkurencja nr 1
25,00 zł
50,00 zł
Konkurencja nr 2
25,00 zł
30,00 zł
Konkurencja nr 3
15,00 zł
25,00 zł
Konkurencja nr 4
10,00 zł
10,00 zł
Konkurencja nr 5
25,00 zł
40,00 zł
Konkurencja nr 6
10,00 zł
10,00 zł


3.      Poczęstunek: kiełbasa na ciepło, bułka – 1,00 zł
4.      Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie pod nr 094 342 40 35 wew. 328           w godz. 8.00 – 14.30 e-mail: iwona.marcisz@unia.koszalin.pl lub 094 347 36 50        w godz. 16.00 – 20.00 e-mail: strzelnica@unia.koszalin.pl., a także w dniu zawodów do godz. 11.00.
5.      Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do zawodów osób nie spełniających wymogów formalnych niniejszego regulaminu.

V         KONKURENCJE STRZELECKIE:
1.      Strzelanie dokładne  – pistolet (rewolwer) bocznego zapłonu
Ø  broń – pistolet (rewolwer) bocznego zapłonu w kalibrze 22 LR (5,6 mm)
Ø  ilość strzałów: 3 próbne + 20 ocenianych
Ø  odległość – 25 m
Ø  cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)
Ø  postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz
Ø  czas:    3 strzałów próbnych – 2 min.
            20 strzałów ocenianych – 10 min.
Ø  maksymalna ilość punktów do uzyskania – 200 pkt.

2.      Strzelanie dokładne  – pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu
Ø  broń – pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu w kalibrze 7,62 mm – 11,43 mm,
Ø  ilość strzałów: 3 próbne + 10 ocenianych
Ø  odległość – 25 m.
Ø  cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)
Ø  postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz
Ø  czas:    3 strzały próbne – 2 min.
            10 strzałów ocenianych – 8 min.
Ø  maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

3.      Strzelanie szybkie  – pistolet centralnego zapłonu
Ø  broń – pistolet centralnego zapłonu w kalibrze 9,00 mm  – 11,43 mm
Ø  ilość strzałów: 10 ocenianych (2 x po 5 strzałów; ładujemy dwa magazynki po 5 naboi)
Ø  odległość – 15 m
Ø  cel – tarcza TS – 9

Ø  wymiana magazynka następuje po oddaniu 5-go strzału
Ø  postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz
Ø  maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

Konkurencja będzie prowadzona indywidualnie. Zawodnik po komendzie START oddaje 10 strzałów, wliczając w to czas na wymianę wcześniej przygotowanego i załadowanego drugiego magazynka. Czas strzelania liczony jest od komendy START do oddania 10 strzału.
O wyniku zawodnika decydować będzie następujący współczynnik/przelicznik:

(Punkty * 10)/Czas = Wynik Np. (40 punktów * 10)/40 sekund = 10
Im wyższy współczynnik tym wyższa lokata zawodnika. W przypadku uzyskania identycznego współczynnika przez dwóch lub więcej zawodników, o miejscu decydować będzie lepszy czas. Uzyskany czas będzie liczony do setnych części sekundy.

  1. Strzelanie dokładne karabin pneumatyczny
Ø  broń – karabin pneumatyczny kal. 4,5 mm
Ø  ilość strzałów: 10 ocenianych
Ø  odległość – 10 m
Ø  cel – tarcza KPn 10 m
Ø  postawa – stojąca bez podparcia
Ø  maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

5. Konkurencja strzelba gładkolufowa 
Ø  broń – strzelba gładko lufowa
Ø  amunicja typu breneka
Ø  odległość – 30 m
Ø  cel – tarcza TS9
Ø  postawa – stojąc
Ø  przyrządy celownicze otwarte (bez kolimatora)
Ø  ilość strzałów: 5 ocenianych
Ø   maksymalna ilość punktów do uzyskania – 50 pkt.

6. Konkurencja dodatkowa ZŁOTY STRZAŁ - finał australijski 
Ø  broń – pistolet centralnego zapłonu w kalibrze 9,00 mm – 11,43 mm,
Ø  odległość – 25 m
Ø  cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)
Ø  postawa - stojąc z wolnej ręki lub oburącz
Ø  czas – jedna minuta na jeden strzał
Ø  każdy zawodnik ładuje magazynek 1 nabojem i oddaje jeden strzał
Ø  po każdej serii odpada zawodnik który uzyskał najsłabszy wynik i tak aż do wyłonienia zwycięzcy. W przypadku uzyskania przez dwóch i więcej zawodników takiego samego najgorszego wyniku, będzie prowadzona dogrywka pomiędzy tymi zawodnikami
Ø  w konkurencji uczestniczyć będą zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1 – 8 w konkurencji pistolet centralnego zapłonu (konkurencja nr 2).

VI.       ZASADY I OCENA ZAWODÓW:
·         Zawody strzeleckie rozgrywane będą zgodnie z regulaminem zawodów oraz przepisami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
·         Decyzje sędziego głównego są ostateczne.


VII.      BROŃ I AMUNICJA
1.      Broń i amunicja własna lub zabezpieczona przez organizatora zawodów (pistolety, rewolwery).
2.      Broń przed rozpoczęciem konkurencji strzeleckich musi być oficjalnie sprawdzona przez sędziego głównego.

VIII.     KLASYFIKACJA
Indywidualna dla każdego uczestnika w danej konkurencji oraz za wielobój.                  O kolejności zawodników decyduje suma punktów zdobytych w danej konkurencji. W przypadku uzyskania równej ilości przestrzelin w danej konkurencji przez dwóch i więcej zawodników, o kolejności decyduje liczba uzyskanych 10, 9, 8 itd.

IX.        TROFEA SPORTOWE:.
·         Za zwycięstwo w konkurencji 1, 2, 3, 4, 5:                                       Puchar i dyplom
·         Za II, III miejsce w konkurencji 1, 2, 3, 4, 5:                                                Dyplom

·         Dla zwycięzcy ZŁOTEGO STRZAŁU (finał australijski):                   Statuetka i dyplom

PUCHAR (za wielobój) - zdobędzie strzelec, który uzyska największą liczbę punktów w trzech konkurencjach: ze strzelania dokładnego (broń centralnego i bocznego zapłonu) oraz strzelania szybkiego - (konkurencje I, II i III). W przypadku uzyskania równej ilości przestrzelin w wieloboju o kolejności decyduje najlepszy wynik strzelania szybkiego, a w przypadku tego samego wyniku decyduje liczba uzyskanych 10, 9, 8 itd.

NAGRODĘ ROKU oraz tytuł STRZELCA ROKU 2016 zdobędzie strzelec, który będzie znajdował się na czele klasyfikacji generalnej po rozegraniu ostatnich w 2016 roku (dziesiątych), grudniowych zawodów otwartych.
ZAWODNICY KTÓRZY ZAJMĄ MIEJSCA II i III W KLASYFIKACJI GENERALNEJ OTRZYMAJĄ NAGRODY RZECZOWE.

X.         Zawody odbędą się przy udziale Obserwatora ZZSS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza