wtorek, 27 września 2016

Regulamin zawodów 11.11.2016

REGULAMIN ZAWODÓW KKS KALIBER
z cyklu „10 strzałów ku chwale Ojczyzny”
w 98 rocznicę odzyskania niepodległości - 11.11.2016

I. CEL ZAWODÓW      
1. Integracja środowiska strzeleckiego.
2. Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
3. Rywalizacja sportowa i rekreacja.
4. Popularyzacja sportu strzeleckiego.
5. Upowszechnienie postaw patriotycznych oraz proobronnych.

II. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Koszaliński Klub Strzelecki „Kaliber”

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
11.11.2016 r. od godz. 10.00 do godz. 13.00 (piątek)
Strzelnica Kryta „UNIA” Sp. z o.o., Koszalin, ul. Szczecińska 25A.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
W zawodach strzeleckich mogą uczestniczyć zarówno osoby, które posiadają pozwolenie na broń lub patent strzelecki jak i osoby bez patentu i pozwolenia na broń. Osoby bez własnej broni i amunicji będą mogły strzelać pod opieką instruktorów z broni i amunicji instruktorów (na zasadach komercyjnych).
Opłata za start w zawodach wynosi 20,00zł za jedną konkurencję (własna broń i amunicja).

V. KONKURENCJE STRZELECKIE

Konkurencja 1.
Strzelanie dokładne – pistolet/rewolwer centralnego zapłonu
ilość strzałów: 3 próbne + 10 ocenianych
odległość – 25 m
cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)
postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz
czas: 13 strzałów w 10 min.
maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100.

Konkurencja 2.
Strzelba gładkolufowa (kaliber wagomiarowy 12 lub 16) - amunicja typu breneka
ilość strzałów: 5 ocenianych
odległość – 30 m
cel – tarcza TS9 („francuz”)
postawa – stojąc
czas: 5 strzałów w 3 min.
przyrządy celownicze otwarte (bez kolimatora)
maksymalna ilość punktów do uzyskania – 50 pkt.

VI. ZASADY I SPOSÓB OCENY
Zawody strzeleckie rozgrywane będą zgodnie z regulaminem zawodów oraz wybranymi przepisami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Decyzje sędziego głównego są ostateczne.

VII. BROŃ I AMUNICJA
Broń i amunicja własna, użyczona od innego zawodnika (tylko w przypadku osób posiadających patent i licencje) lub instruktora.
Broń, przed rozpoczęciem konkurencji strzeleckich musi być sprawdzona przez sędziego głównego.

VIII. KLASYFIKACJA
Indywidualna dla każdego uczestnika obu konkurencjach.
O kolejności zawodników decyduje suma punktów zdobytych w danej konkurencji.
W przypadku uzyskania równej ilości przestrzelin w danej konkurencji przez dwóch i więcej zawodników, o kolejności decyduje liczba uzyskanych 10, 9, 8 itd.

IX. TROFEA SPORTOWE
Za zwycięstwo w danej konkurencji - Puchar i dyplom
Za II i III miejsce w danej konkurencji – Dyplom
Dla wszystkich uczestników pamiątkowy Dyplom (do wyczerpania dyplomów)

Zakupy dla sekcji młodzieżowej


poniedziałek, 19 września 2016

10 strzałów ku chwale Ojczyzny - 17.09.2016

Wideorelacja z imprezy strzeleckiej z cyklu "10 strzałów ku chwale Ojczyzny", zorganizowanej przez Koszaliński Klub Strzelecki KALIBER


Impreza organizowana pod hasłem „Świętujmy zwycięstwa a nie klęski” odbyła się 17 września 2016 i miała charakter otwarty dla wszystkich chętnych. Osoby nie posiadające broni ani doświadczenia w strzelaniu strzelały pod czujnym okiem instruktorów z broni i amunicji instruktorów. Strzelania rozpoczęły się o godz. 9.00 na strzelnicy UNIA w Koszalinie (ul. Szczecińska 25a, 75-135 Koszalin) i zostały przeprowadzone w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Święcinem, stoczonej 17 września 1462 roku przez rycerstwo polskie z wojskami Zakonu Krzyżackiego. Każdy uczestnik zawodów niezależnie od uzyskanego wyniku otrzymał pamiątkowy dyplom uczestnictwa.
Przewidziane były dwie konkurencje strzeleckie:
1)     Strzelanie z pistoletu/rewolweru centralnego zapłonu z odległości 25 m do tarczy sportowej (3 strzały próbne + 10 strzałów ocenianych)
2)     Strzelanie z pistoletu/rewolweru bocznego zapłonu z odległości 25 m do tarczy sportowej (3 strzały próbne + 10 strzałów ocenianych).
Zwycięzca każdej z konkurencji otrzymał puchar.

wtorek, 13 września 2016

Kurs na instruktora strzelectwa

Poszukujemy wśród członków klubu osób zainteresowanych wzięciem udziału w kursie instruktora strzelectwa. Instruktorzy są kluczowi dla dalszego funkcjonowania klubu. Kurs będzie organizowany przez Akademię Wychowania Fizycznego w Gdańsku. W przypadku uzbierania grupy 5 osób zajęcia odbywałyby się w Koszalinie.

Dodatkowe informacje patrz TUTAJ.

poniedziałek, 5 września 2016

Regulamin zawodów zaplanowanych na 17.09.2016.

REGULAMIN ZAWODÓW KKS KALIBER
z cyklu „10 strzałów ku chwale Ojczyzny”
pod hasłem
„Świętujmy zwycięstwa a nie klęski – bitwa pod Święcinem 17.09.1462”

I. CEL ZAWODÓW      
1. Integracja środowiska strzeleckiego.
2. Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
3. Rywalizacja sportowa i rekreacja.
4. Popularyzacja sportu strzeleckiego.
5. Upowszechnienie postaw patriotycznych oraz proobronnych.

II. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Koszaliński Klub Strzelecki „Kaliber”

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
17.09.2016 r. od godz. 09.00 do godz. 12.00 (sobota)
Strzelnica Kryta „UNIA” Sp. z o.o., Koszalin, ul. Szczecińska 25A.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
W zawodach strzeleckich mogą uczestniczyć zarówno osoby, które posiadają pozwolenie na broń lub patent strzelecki jak i osoby bez patentu i pozwolenia na broń. Osoby bez własnej broni i amunicji będą mogły strzelać pod opieką instruktorów z broni i amunicji instruktorów (na zasadach komercyjnych)
Opłata za start w zawodach wynosi 20,00zł za jedną konkurencję (własna broń i amunicja).
  
V. KONKURENCJE STRZELECKIE
Konkurencja 1.
Strzelanie dokładne – pistolet/rewolwer bocznego zapłonu
ilość strzałów: 3 próbne + 10 ocenianych
odległość – 25 m
cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)
postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz
czas: 13 strzałów w 10 min.
maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100.

Konkurencja 2.
Strzelanie dokładne – pistolet/rewolwer centralnego zapłonu
ilość strzałów: 3 próbne + 10 ocenianych
odległość – 25 m
cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)
postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz
czas: 13 strzałów w 10 min.
maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100.

VI. ZASADY I SPOSÓB OCENY
Zawody strzeleckie rozgrywane będą zgodnie z regulaminem zawodów oraz wybranymi przepisami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Decyzje sędziego głównego są ostateczne.

VII. BROŃ I AMUNICJA
Broń i amunicja własna, użyczona od innego zawodnika (tylko w przypadku osób posiadających patent i licencje) lub instruktora.
Broń, przed rozpoczęciem konkurencji strzeleckich musi być sprawdzona przez sędziego głównego.
VIII. KLASYFIKACJA
Indywidualna dla każdego uczestnika obu konkurencjach.
O kolejności zawodników decyduje suma punktów zdobytych w danej konkurencji.
W przypadku uzyskania równej ilości przestrzelin w danej konkurencji przez dwóch i więcej zawodników, o kolejności decyduje liczba uzyskanych 10, 9, 8 itd.

IX. TROFEA SPORTOWE
Za zwycięstwo w danej konkurencji - Puchar i dyplom
Za II i III miejsce w danej konkurencji – Dyplom

Dla wszystkich uczestników pamiątkowy Dyplom (do wyczerpania dyplomów)