poniedziałek, 5 września 2016

Regulamin zawodów zaplanowanych na 17.09.2016.

REGULAMIN ZAWODÓW KKS KALIBER
z cyklu „10 strzałów ku chwale Ojczyzny”
pod hasłem
„Świętujmy zwycięstwa a nie klęski – bitwa pod Święcinem 17.09.1462”

I. CEL ZAWODÓW      
1. Integracja środowiska strzeleckiego.
2. Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
3. Rywalizacja sportowa i rekreacja.
4. Popularyzacja sportu strzeleckiego.
5. Upowszechnienie postaw patriotycznych oraz proobronnych.

II. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Koszaliński Klub Strzelecki „Kaliber”

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
17.09.2016 r. od godz. 09.00 do godz. 12.00 (sobota)
Strzelnica Kryta „UNIA” Sp. z o.o., Koszalin, ul. Szczecińska 25A.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
W zawodach strzeleckich mogą uczestniczyć zarówno osoby, które posiadają pozwolenie na broń lub patent strzelecki jak i osoby bez patentu i pozwolenia na broń. Osoby bez własnej broni i amunicji będą mogły strzelać pod opieką instruktorów z broni i amunicji instruktorów (na zasadach komercyjnych)
Opłata za start w zawodach wynosi 20,00zł za jedną konkurencję (własna broń i amunicja).
  
V. KONKURENCJE STRZELECKIE
Konkurencja 1.
Strzelanie dokładne – pistolet/rewolwer bocznego zapłonu
ilość strzałów: 3 próbne + 10 ocenianych
odległość – 25 m
cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)
postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz
czas: 13 strzałów w 10 min.
maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100.

Konkurencja 2.
Strzelanie dokładne – pistolet/rewolwer centralnego zapłonu
ilość strzałów: 3 próbne + 10 ocenianych
odległość – 25 m
cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)
postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz
czas: 13 strzałów w 10 min.
maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100.

VI. ZASADY I SPOSÓB OCENY
Zawody strzeleckie rozgrywane będą zgodnie z regulaminem zawodów oraz wybranymi przepisami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Decyzje sędziego głównego są ostateczne.

VII. BROŃ I AMUNICJA
Broń i amunicja własna, użyczona od innego zawodnika (tylko w przypadku osób posiadających patent i licencje) lub instruktora.
Broń, przed rozpoczęciem konkurencji strzeleckich musi być sprawdzona przez sędziego głównego.
VIII. KLASYFIKACJA
Indywidualna dla każdego uczestnika obu konkurencjach.
O kolejności zawodników decyduje suma punktów zdobytych w danej konkurencji.
W przypadku uzyskania równej ilości przestrzelin w danej konkurencji przez dwóch i więcej zawodników, o kolejności decyduje liczba uzyskanych 10, 9, 8 itd.

IX. TROFEA SPORTOWE
Za zwycięstwo w danej konkurencji - Puchar i dyplom
Za II i III miejsce w danej konkurencji – Dyplom

Dla wszystkich uczestników pamiątkowy Dyplom (do wyczerpania dyplomów)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz