środa, 13 lutego 2019

Walne zgromadzenie - 9 marca 2019 roku


Z przyczyn technicznych walne zgromadzenie członków Koszalińskiego Klubu Strzeleckiego Kaliber musimy zwołać tydzień później niż pierwotnie planowaliśmy - czyli na dzień 9 marca 2019 roku (sobota) na godz. 11:00. Porządek obrad pozostaje bez zmian. Drugi termin - godz. 11.15.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz