poniedziałek, 30 grudnia 2019

Walny Zjazd Członków

Zarząd Koszalińskiego Klubu Strzeleckiego Kaliber zwołuje na dzień 20 stycznia 2020 r. (poniedziałek) na godz. 17:00. Drugi termin tego samego dnia o 17:15. Walny Zjazd Członków, który odbędzie się na strzelnicy Battlefield w Malechowie - FORT MARIAN Malechowo 27b, 76-142 Malechowo.

Proponowany porządek obrad:
- Powitanie członków Stowarzyszenia . Ustalenie poprawności zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia Członków: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zjazdu Członków.
- Podsumowanie organizacyjne i sportowe roku 2019 - wnioski Zarządu o przyznanie wyróżnień i nagród.
- Ustalenie projektów regulaminów zawodów strzeleckich na 2020 rok.
- Ustalenie nagród w zawodach strzeleckich na 2020 rok.
- Sprawy osobowe, wniosek klubowicza o zwolnienie z opłaty z egzaminu sprawdzającego na patent.
- Sprawy inne, wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 

Przypominamy wszystkich członkom chcącym wciąż udział w Walnym Zgromadzeniu o konieczności opłacenia składek członkowskich.

1 komentarz:

  1. W związku z licznymi protestami dotyczącymi miejsca odbycia się Walnego Zjazdu Członków proszę o zorganizowanie miejsca spotkania na terenie Koszalina w którym zresztą klub działa i członkowie nie muszą angażować dodatkowego czasu ani środków na dotarcie.
    Jednocześnie przypominam iż klub ma siedzibę w Koszalinie i zdecydowana większość Członków jest jego mieszkańcami zatem tam też organizujmy miejsca spotkań.

    OdpowiedzUsuń