WpisoweWpisowe do klubu - 0zł

Składka miesięczna - 20zł
(preferujemy wpłaty za cały rok kalendarzy - 240zł)

Nowi członkowie w momencie wstąpienia do klubu płacą pełną składkę roczną - 240zł

Wszystkich wpłat dokonujemy na konto klubu:
Santander (dawniej Bank Zachodni WBK)
33 1090 1711 0000 0001 1097 7475

Wypełnioną deklarację członkowską (patrz niżej) zanosimy do kancelarii adwokackiej mec. Andrzeja Turczyna. ul.Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin, tel: 797 282 820, fax: 94 717 38 66, fax: 22 380 16 93, email: kancelaria@turczyn.pl