WpisoweWpisowe do klubu - 0 zł
Nowi członkowie w momencie wstąpienia do klubu płacą pełną składkę roczną - 240 zł

Składka roczna - 240 zł
Wszystkich wpłat dokonujemy na konto klubu:
Santander nr: 33 1090 1711 0000 0001 1097 7475

Wypełnioną deklarację członkowską (patrz niżej) wraz z dowodem wpłaty zanosimy lub wysyłamy do kancelarii adwokackiej mec. Andrzeja Turczyna. ul.Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin, tel: 797 282 820