CHCĘ BROŃ!


DROGA DO BRONI KROK PO KROKU:

 

1.  WSTĄPIENIE DO KLUBU KKS KALIBER.
 
Wystarczy wypełnić deklaracje członkowską wstąpienia do klubu i wpłacić 240 zł przelewem na konto Santander nr: 33 1090 1711 0000 0001 1097 7475 tytułem składki członkowskiej za cały rok.

Deklaracja członkowska
 

Wypełnioną deklarację członkowską (patrz wyżej) z załączonym dowodem wpłaty składki  zanosimy lub wysyłamy do kancelarii adwokackiej mec. Andrzeja Turczyna. ul.Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin, tel: 797 282 820

2. SZKOLENIE DO EGZAMINU NA PATENT.
 
Wszystkie osoby przystępujące do egzaminu na patent strzelecki, jako członkowie KKS Kaliber muszą najpierw OBOWIĄZKOWO odbyć 20-godzinne szkolenie przygotowujące do egzaminu na patent strzelecki (z zakresu podanego poniżej). 

3. EGZAMIN NA PATENT STRZELECKI.

 Już po miesiącu od wpisania do Klubu możemy przystąpić do egzaminu na patent strzelecki. Zapisy na egzamin odbywają się za pośrednictwem portalu informatycznego pzss. Koszt egzaminu to 400 zł, które opłacamy przy zapisie na egzamin. Następnie drukujemy wniosek, na którym potrzebujemy potwierdzenia Klubu o członkostwie i odbytym szkoleniu oraz pieczątki lekarza (nie musi być to lekarz sportowy), który potwierdza naszą zdolność do podejścia do egzaminu. Wniosek obowiązkowo zabieramy ze sobą na egzamin.

 Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Warunkiem podejścia do części praktycznej jest zdany egzamin teoretyczny, który składa się z 10 pytań.

 4. LICENCJA SPORTOWA.

 Mając patent strzelecki możesz ubiegać się o sportową licencję zawodniczą. To nic trudnego: składasz podanie (przez portal pzss), wnosisz opłatę na konto klubu i czekasz do 30 dni na wydanie licencji. Licencję zawodniczą musisz odnawiać co roku, biorąc udział w zawodach strzeleckich organizowanych przez pzss (minimum 4 starty na broń główną i po dwa na pozostałe rodzaje broni).

 5. BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE.

Po uzyskaniu licencji, należy przejść obowiązkowe badania lekarskie i testy psychologiczne, które musimy dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia na broń,

 6. ZŁOŻENIE WNIOSKU DO WPA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI.

Składamy wniosek do WPA o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych wskazując ilość potrzebnej broni każdego typu i uzasadniając każdą sztukę. Organ ma 30 dni na wydanie decyzji. Komendant Wojewódzki wydaje pozwolenie na zakup broni do celów sportowych, w ilości jaką uzna za stosowne na podstawie Twojej liczby startów oraz tylko sobie znanych informacji dodatkowych (mimo, iż wnioskowałeś np. o 10 sztuk broni, a Twoje podanie poparte było odpowiednią liczbą startów, to policja finalnie podejmuje decyzje o liczbie sztuk, jaka będzie Ci dana).

 

7. DECYZJA I PROMESY.

 

Po otrzymaniu decyzji, w której będzie określona liczba jednostek broni, na które uzyskaliśmy pozwolenie opłacamy opłatę w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni (promesa) i przesyłamy wniosek  do WPA o jej wydanie. Opłata 17 zł uiszczana jest za każdą promesę. 

 

8. ZAKUP BRONI.

 

Z oryginałem promesy, dowodem osobistym i wypchanym portfelem udajesz się do sklepu.  Podczas pierwszego zakupu zaopatrz się w zapas amunicji, bo jej późniejszy zakup możliwy jest tylko z Legitymacją Posiadacza Broni, którą otrzymasz dopiero po rejestracji broni. Na tym etapie powinieneś mieć już sejf, czyli urządzenie klasy S1, w którym będziesz przechowywać broń i amunicje.  Po zakupie pierwszej sztuki broni następuje rutynowa kontrola Dzielnicowego, celem sprawdzenia warunków jej przechowywania.

Ile kosztuje pozwolenie na broń?

 - 750 zł kurs, patent z badaniami ok. 500-600 zł , licencja 65 zł, badania dla policji ok. 600 zł, opłata za pozwolenie 242 zł. Każda poprawka egzaminu praktycznego to koszt ok. 100 złotych.