Dane klubue-mail: kaliber.koszalin@gmail.com


Adres: 
KOSZALIŃSKI KLUB STRZELECKI KALIBER
ul.Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin
telefon: 797 282 820 fax: 94 717 38 66

Konto:
Santander
33 1090 1711 0000 0001 1097 7475

REGON: 320576353
NIP:       6692472421

Licencja klubowa PZSS: LK-1018/2023

Wpisowe: roczna składka za bieżący rok
Składka roczna: 240zł

Władze Klubu (kadencja od 04.02.2022 do 03.02.2027)
Prezes:                Andrzej Turczyn
Wiceprezes:         Marta Laskowska
Wiceprezes:         Mieczysław Szczypiński

Nasza grupa na facebook.comSTATUT

          Koszaliński Klub Strzelecki KALIBER jest stowarzyszeniem strzeleckim o charakterze sportowym.  Klub został założonym w 2008 roku, a w chwili obecnej zrzesza ponad 450 członków, z których prawie połowa posiada sportową licencję strzelecką. Członkowie klubu uprawiają przede wszystkim statyczne strzelectwo sportowe. Klub w ramach swojej działalności statutowej organizuje raz w miesiącu  zawody strzeleckie z obserwatorem PZSS, w trakcie których rozgrywane są konkurencje pistolet bocznego zapłonu, pistolet centralnego zapłonu, strzelba gładkolufowa oraz karabin centralnego i bocznego zapłonu. W 2018 roku klub rozszerzył swoją działalność o współpracę ze strzelnicą BATTLEFIELD położoną w Forcie Marian w Malechowie pod Koszalinem, na której w bieżącym roku zostanie rozegranych dziesięć zawodów strzeleckich z obserwatorem PZSS. Zawody rozgrywane w Forcie Marian będą skupione na konkurencjach, które nie są możliwe do rozgrywania na strzelnicach zamkniętych, czyli na strzelaniu z karabinu centralnego zapłonu oraz na konkurencjach strzelania sytuacyjnego, szybkiego i quasi-dynamicznego. Oprócz nich rozgrywane są również konkurencje ze pistoletu centralnego i bocznego zapłonu, strzelby gładkolufowej oraz karabinu bocznego zapłonu. Na każdych zawodach w Malechowie można uzyskać przynajmniej 7 komunikatów potrzebnych do przedłużenia licencji sportowej. Pod koniec roku organizujemy zawody, w których jest możliwość uzyskania kompletu komunikatów. Dodatkową atrakcją w ubiegłych latach była możliwość wylosowania pistoletu lub vouchera na każdych zawodach.. 

         KKS KALIBER jest jedną z niewielu organizacji strzeleckich w Polsce posiadających status organizacji pożytku publicznego. Zbierane co roku odpisy 1% podatku dochodowego pozwoliły klubowi na zorganizowanie licznych zawodów klubowych, ufundowanie nagród i dyplomów, utrzymanie sekcji klubowych oraz ich treningi.

       W swej codziennej działalności popularyzatorskiej oraz edukacji strzeleckiej KKS Kaliber współpracuje z Towarzystwem Strzeleckim w Koszalinie, które ma charakter stowarzyszenia kolekcjonerskiego. Wspólnie organizowane są stoiska z wystawą broni, literaturą strzelecką oraz materiałami informacyjnymi dotyczącymi pozwoleń na broń podczas dożynek gminnych i powiatowych, świąt państwowych, imprez organizowanych przez Politechnikę Koszalińską oraz rady osiedli. Klub prenumeruje dużą ilość egzemplarzy czasopism strzeleckich, które poza tym, że służą członkom klubu są rozdawane podczas publicznych imprez.

       Przyjacielskie współzawodnictwo strzeleckie oraz współpraca edukacyjno-informacyjna z lokalnymi służbami mundurowymi stanowią ważny element aktywności klubu. Reprezentacja strzelecka klubu bierze udział w zamkniętych zawodach organizowanych przez Dowódcę Garnizonu Koszalin (8 pułk przeciwlotniczy). W imprezach strzeleckich z okazji ważnych rocznic historycznych organizowanych przez klub pod wspólną nazwą „10 strzałów ku chwale Ojczyzny” biorą udział drużyny Straży Granicznej oraz lokalnych jednostek wojskowych. Zaangażowanie klubu w działalność pro obronną zostało w grudniu 2017 roku usankcjonowane prawnie w postaci przyznania nam przez Ministerstwo Obrony Narodowej statusu organizacji pro obronnej. Na niwie krajowej członkowie KKS Kaliber współdziałają z ogólnopolskim stowarzyszeniem Ruch Obywatelski Miłośników Broni (ROMB).

       Klub przykłada bardzo dużą wagę do zwiększania kompetencji i umiejętności strzeleckich swoich członków i dlatego regularnie organizuje na swoim terenie kurs przygotowawczy do egzaminu na patent strzelecki, egzamin na patent strzelecki oraz szkolenia prowadzącego strzelanie.

       W 2022 roku liczymy na dalszą stabilna rekrutację nowych członków, zwiększenie ilości licencji strzeleckich i pozwoleń na broń wśród członków klubu. Duże nadzieje wiążemy również z rozwojem sekcji pistoletowej i strzelectwa długodystansowego. Jeżeli masz taką możliwość to wesprzyj nas swoim odpisem 1% podatku dochodowego. Twoje pieniądze zostaną w całości wydane na broń, amunicję, tarcze i inne koszty potrzebne na utrzymanie sekcji klubowych. My nie wypłacamy sobie żadnych honorariów!