Licencje

Jak uzyskać pierwszą licencję zawodniczą?

- W trakcie minimalnego stażu w klubie trwającego 3 miesiące należy przejść obowiązkowy kurs przygotowawczy do egzaminu na patent strzelecki. Omawiane szkolenia organizowane są przez klub i odbywają się w miarę potrzeb. O szczegóły proszę pytać koleżankę Martę Laskowską telefon kontaktowy: 512 326 103.
 

- Zdać egzamin na patent strzelecki. Poczekać na potwierdzenie zaliczenia egzaminu na portalu PZSS. 
Następnie za pomocą profilu zawodniczego na stronie PZSS złożyć wniosek o licencje online.
- Wypełnić wniosek o wydanie licencji. Formularz wniosku o wydanie licencji dostępny jest TUTAJ.
- Uiścić opłatę za wydanie licencji na konto klubu Kaliber.
- Wypełniony wniosek wraz z podpisanym i przypiętym zdjęciem legitymacyjnym należy dostarczyć do kancelarii Prezesa Turczyna w godz. 8:30-16:30.
- Opłata 65 zł winna być uiszczona wyłącznie na rachunek klubu
(Santander 33 1090 1711 0000 0001 1097 7475),
a potwierdzenie złożone w kancelarii wraz z wnioskiem.

Jak przedłużyć licencję zawodniczą?

- Należy wypełnić formularz (poniżej przykładowo wypełniony formularz)

- Należy wejść na swój profil zawodniczy na stronie PZSS i zaznaczyć że się chce przedłużyć licencje.

- Wypełniony wniosek papierowy należy dostarczyć do kancelarii Prezesa Turczyna w godz. 8:30-16:30.

- Opłata 65 zł winna być uiszczona wyłącznie na rachunek klubu (Santander 33 1090 1711 0000 0001 1097 7475), a potwierdzenie złożone w kancelarii wraz z wnioskiem.


- Tylko klub może płacić za licencje PZSSowi przez profil klubu w systemie elektronicznym.