Licencje

Jak uzyskać pierwszą licencję zawodniczą?

- W trakcie minimalnego stażu w klubie trwającego miesiąc należy przejść obowiązkowy kurs przygotowawczy do egzaminu na patent strzelecki. Omawiane szkolenia organizowane są przez klub i odbywają się w miarę potrzeb.
 

- Zdać egzamin na patent strzelecki. Poczekać na potwierdzenie zaliczenia egzaminu na portalu PZSS. 
Następnie za pomocą profilu zawodniczego na stronie PZSS złożyć wniosek o licencje online.
- Uiścić opłatę za wydanie licencji na konto klubu Kaliber. Opłata 65 zł winna być uiszczona wyłącznie na rachunek klubu (Santander 33 1090 1711 0000 0001 1097 7475),

Jak przedłużyć licencję zawodniczą?

- Należy wypełnić formularz (poniżej przykładowo wypełniony formularz)

- Należy wejść na swój profil zawodniczy na stronie PZSS i zaznaczyć że się chce przedłużyć licencje.

- Wypełniony wniosek papierowy należy dostarczyć do kancelarii Prezesa Turczyna w godz. 8:30-16:30.

- Opłata 65 zł winna być uiszczona wyłącznie na rachunek klubu (Santander 33 1090 1711 0000 0001 1097 7475), a potwierdzenie złożone w kancelarii wraz z wnioskiem.


- Tylko klub może płacić za licencje PZSSowi przez profil klubu w systemie elektronicznym.