piątek, 9 grudnia 2016

Postanowienia podjęte na Walnym

Dnia 8 grudnia w sali konferencyjnej hotelu GROMADA w Koszalinie odbył się walny zjazd członków naszego klubu. Walny zjazd odbył się w drugim terminie (godz. 18:15) z uwagi na brak kworum w pierwszym terminie o godz. 18:00.

Na walnym zjeździe podjęto tylko jedną uchwałę o poniesieniu WPISOWEGO do 500 zł.

W trakcie zjazdu toczyła się bardzo gorąca dyskusja na temat wysokości składek oraz przyszłych strategicznych działań klubu.środa, 7 grudnia 2016

Egzamin na patent

Uprzejmie przypominamy, że egzamin na patent odbędzie się 10 grudnia (sobota) o godz. 10:00 na strzelnicy UNIA w Koszalinie.

wtorek, 6 grudnia 2016

WPA - znowu w Koszalinie !!!


Ponowne rozpoczęcie działalności WPA w Koszalinie.


WPA przyjmuje interesantów w tym samym miejscu co wcześniej na ul. Krakusa i Wandy.


poniedziałki godz. 12-17 ( rejestracja broni do godz. 15:00 )

wtorki 12-15

czwartki 12-15


Numer telefonu 94 342 94 63

Numer wewnętrzny przy wejściu 41 463

W WPA będą prowadzone całościowo postępowania dla myśliwych ale sportowcy oraz kolekcjonerzy mogą również rejestrować broń i składać dokumenty. Dokumenty sportowców i kolekcjonerów będą wysyłane przez WPA KOSZALIN raz w tygodniu do Szczecina. Rejestracja broni dokonywana jest od ręki. Nie ma potrzeby dostarczania broni do rejestracji. Strzelcy mogą przesyłać dokumenty również bezpośrednio do Szczecina.
Na miejscu nie będzie depozytu.

poniedziałek, 5 grudnia 2016

Nowy adres e-mail

Uprzejmie informujemy, że od Nowego Roku zmieniamy adres e-mail klubu na:

klub@kkskaliber.pl

Zmiana adresu podyktowana jest bardzo złą jakością dotychczas używanego serwisu e-mail na wp.pl (olbrzymia ilość spamu, bardzo długi czas wysyłki korespondencji masowej do wszystkich członków klubu - mejle dochodziły nawet z 24 godzinnym opóźnieniem)

czwartek, 24 listopada 2016

Walne zebranie członków klubu


Uprzejmie informujemy, że dnia 8 grudnia 2016 (czwartek) o godz. 18:00 (drugi termin 18:15) odbędzie się walne zebranie członków klubu.

Miejsce zebrania:

Hotel GROMADA – Arka***/LUX****
ul. Zwycięstwa 20-24
75-035 Koszalin

Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie członków Stowarzyszenia. Ustalenie poprawności zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zdolności do podejmowania uchwał.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zjazdu Członków.

3. Wybór Komisji uchwał i wniosków.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej wysokości składek członkowskich oraz opłaty wpisowej.

5. Dyskusja o: aktualnej działalności klubu, przyszłości klubu.

6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.


Przypominamy wszystkich członkom chcącym wciąć udział w Walnym Zgromadzeniu o konieczności opłacenia składek członkowskich.


Uwagi do porządku obrad proszę o przesyłanie na klubowego mejla.

piątek, 11 listopada 2016

wtorek, 27 września 2016

Regulamin zawodów 11.11.2016

REGULAMIN ZAWODÓW KKS KALIBER
z cyklu „10 strzałów ku chwale Ojczyzny”
w 98 rocznicę odzyskania niepodległości - 11.11.2016

I. CEL ZAWODÓW      
1. Integracja środowiska strzeleckiego.
2. Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
3. Rywalizacja sportowa i rekreacja.
4. Popularyzacja sportu strzeleckiego.
5. Upowszechnienie postaw patriotycznych oraz proobronnych.

II. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Koszaliński Klub Strzelecki „Kaliber”

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
11.11.2016 r. od godz. 10.00 do godz. 13.00 (piątek)
Strzelnica Kryta „UNIA” Sp. z o.o., Koszalin, ul. Szczecińska 25A.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
W zawodach strzeleckich mogą uczestniczyć zarówno osoby, które posiadają pozwolenie na broń lub patent strzelecki jak i osoby bez patentu i pozwolenia na broń. Osoby bez własnej broni i amunicji będą mogły strzelać pod opieką instruktorów z broni i amunicji instruktorów (na zasadach komercyjnych).
Opłata za start w zawodach wynosi 20,00zł za jedną konkurencję (własna broń i amunicja).

V. KONKURENCJE STRZELECKIE

Konkurencja 1.
Strzelanie dokładne – pistolet/rewolwer centralnego zapłonu
ilość strzałów: 3 próbne + 10 ocenianych
odległość – 25 m
cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)
postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz
czas: 13 strzałów w 10 min.
maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100.

Konkurencja 2.
Strzelba gładkolufowa (kaliber wagomiarowy 12 lub 16) - amunicja typu breneka
ilość strzałów: 5 ocenianych
odległość – 30 m
cel – tarcza TS9 („francuz”)
postawa – stojąc
czas: 5 strzałów w 3 min.
przyrządy celownicze otwarte (bez kolimatora)
maksymalna ilość punktów do uzyskania – 50 pkt.

VI. ZASADY I SPOSÓB OCENY
Zawody strzeleckie rozgrywane będą zgodnie z regulaminem zawodów oraz wybranymi przepisami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Decyzje sędziego głównego są ostateczne.

VII. BROŃ I AMUNICJA
Broń i amunicja własna, użyczona od innego zawodnika (tylko w przypadku osób posiadających patent i licencje) lub instruktora.
Broń, przed rozpoczęciem konkurencji strzeleckich musi być sprawdzona przez sędziego głównego.

VIII. KLASYFIKACJA
Indywidualna dla każdego uczestnika obu konkurencjach.
O kolejności zawodników decyduje suma punktów zdobytych w danej konkurencji.
W przypadku uzyskania równej ilości przestrzelin w danej konkurencji przez dwóch i więcej zawodników, o kolejności decyduje liczba uzyskanych 10, 9, 8 itd.

IX. TROFEA SPORTOWE
Za zwycięstwo w danej konkurencji - Puchar i dyplom
Za II i III miejsce w danej konkurencji – Dyplom
Dla wszystkich uczestników pamiątkowy Dyplom (do wyczerpania dyplomów)

Zakupy dla sekcji młodzieżowej


poniedziałek, 19 września 2016

10 strzałów ku chwale Ojczyzny - 17.09.2016

Wideorelacja z imprezy strzeleckiej z cyklu "10 strzałów ku chwale Ojczyzny", zorganizowanej przez Koszaliński Klub Strzelecki KALIBER


Impreza organizowana pod hasłem „Świętujmy zwycięstwa a nie klęski” odbyła się 17 września 2016 i miała charakter otwarty dla wszystkich chętnych. Osoby nie posiadające broni ani doświadczenia w strzelaniu strzelały pod czujnym okiem instruktorów z broni i amunicji instruktorów. Strzelania rozpoczęły się o godz. 9.00 na strzelnicy UNIA w Koszalinie (ul. Szczecińska 25a, 75-135 Koszalin) i zostały przeprowadzone w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Święcinem, stoczonej 17 września 1462 roku przez rycerstwo polskie z wojskami Zakonu Krzyżackiego. Każdy uczestnik zawodów niezależnie od uzyskanego wyniku otrzymał pamiątkowy dyplom uczestnictwa.
Przewidziane były dwie konkurencje strzeleckie:
1)     Strzelanie z pistoletu/rewolweru centralnego zapłonu z odległości 25 m do tarczy sportowej (3 strzały próbne + 10 strzałów ocenianych)
2)     Strzelanie z pistoletu/rewolweru bocznego zapłonu z odległości 25 m do tarczy sportowej (3 strzały próbne + 10 strzałów ocenianych).
Zwycięzca każdej z konkurencji otrzymał puchar.

wtorek, 13 września 2016

Kurs na instruktora strzelectwa

Poszukujemy wśród członków klubu osób zainteresowanych wzięciem udziału w kursie instruktora strzelectwa. Instruktorzy są kluczowi dla dalszego funkcjonowania klubu. Kurs będzie organizowany przez Akademię Wychowania Fizycznego w Gdańsku. W przypadku uzbierania grupy 5 osób zajęcia odbywałyby się w Koszalinie.

Dodatkowe informacje patrz TUTAJ.

poniedziałek, 5 września 2016

Regulamin zawodów zaplanowanych na 17.09.2016.

REGULAMIN ZAWODÓW KKS KALIBER
z cyklu „10 strzałów ku chwale Ojczyzny”
pod hasłem
„Świętujmy zwycięstwa a nie klęski – bitwa pod Święcinem 17.09.1462”

I. CEL ZAWODÓW      
1. Integracja środowiska strzeleckiego.
2. Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
3. Rywalizacja sportowa i rekreacja.
4. Popularyzacja sportu strzeleckiego.
5. Upowszechnienie postaw patriotycznych oraz proobronnych.

II. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Koszaliński Klub Strzelecki „Kaliber”

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
17.09.2016 r. od godz. 09.00 do godz. 12.00 (sobota)
Strzelnica Kryta „UNIA” Sp. z o.o., Koszalin, ul. Szczecińska 25A.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
W zawodach strzeleckich mogą uczestniczyć zarówno osoby, które posiadają pozwolenie na broń lub patent strzelecki jak i osoby bez patentu i pozwolenia na broń. Osoby bez własnej broni i amunicji będą mogły strzelać pod opieką instruktorów z broni i amunicji instruktorów (na zasadach komercyjnych)
Opłata za start w zawodach wynosi 20,00zł za jedną konkurencję (własna broń i amunicja).
  
V. KONKURENCJE STRZELECKIE
Konkurencja 1.
Strzelanie dokładne – pistolet/rewolwer bocznego zapłonu
ilość strzałów: 3 próbne + 10 ocenianych
odległość – 25 m
cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)
postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz
czas: 13 strzałów w 10 min.
maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100.

Konkurencja 2.
Strzelanie dokładne – pistolet/rewolwer centralnego zapłonu
ilość strzałów: 3 próbne + 10 ocenianych
odległość – 25 m
cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)
postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz
czas: 13 strzałów w 10 min.
maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100.

VI. ZASADY I SPOSÓB OCENY
Zawody strzeleckie rozgrywane będą zgodnie z regulaminem zawodów oraz wybranymi przepisami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Decyzje sędziego głównego są ostateczne.

VII. BROŃ I AMUNICJA
Broń i amunicja własna, użyczona od innego zawodnika (tylko w przypadku osób posiadających patent i licencje) lub instruktora.
Broń, przed rozpoczęciem konkurencji strzeleckich musi być sprawdzona przez sędziego głównego.
VIII. KLASYFIKACJA
Indywidualna dla każdego uczestnika obu konkurencjach.
O kolejności zawodników decyduje suma punktów zdobytych w danej konkurencji.
W przypadku uzyskania równej ilości przestrzelin w danej konkurencji przez dwóch i więcej zawodników, o kolejności decyduje liczba uzyskanych 10, 9, 8 itd.

IX. TROFEA SPORTOWE
Za zwycięstwo w danej konkurencji - Puchar i dyplom
Za II i III miejsce w danej konkurencji – Dyplom

Dla wszystkich uczestników pamiątkowy Dyplom (do wyczerpania dyplomów)

czwartek, 25 sierpnia 2016

Zawody 17.09.2016 - z OBSERWATOREM PZSS

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
Z prawdziwą przyjemnością informuję, że "10 strzałów ku chwale Ojczyzny", które odbedą się 17.09.2016 na strzelnicy UNIA w Koszalinie będą zawodami z OBSERWATOREM PZSS.
Przewidujemy dwie konkurencje:
1) pistolet/rewolwer bocznego zapłonu - 25 metrów - 10 strzałów ocenianych.
2) pistolet/rewolwer centralnego zapłonu - 25 metrów - 10 strzałów ocenianych.
Dla osób bez własnej broni będzie możliwość strzelania z broni obecnych podczas zawodów instruktorów.
Pozdrawiam
Jacek Katzer

czwartek, 18 sierpnia 2016

Świętujmy zwycięstwa a nie klęski

17 września 2016 roku w Koszalinie o godz. 9.00 rozpoczną się zawody strzeleckie z cyklu "10 strzałów ku chwale Ojczyzny". Zawody odbędą się na strzelnicy UNIA w Koszalinie w rocznice zwycięskiej bitwy pod Święcinem stoczonej 17 września 1462 roku przez polskie rycerstwo z wojskami Zakonu Krzyżackiego. Organizatorem zawodów jest KKS Kaliber.
Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa. Przewiduje się dwie konkurencje: pistolet/rewolwer centralnego zapłonu (10 strzałów ocenianych) oraz pistolet/rewolwer bocznego zapłonu (10 strzałów ocenianych). Zwycięzca każdej z konkurencji otrzyma puchar. Pierwsze trzy miejsca - dyplom. 
Szczegółowy program zawodów już wkrótce.

sobota, 11 czerwca 2016

Walny Zjazd Członków

Zarząd Koszalińskiego Klubu Strzeleckiego Kaliber zwołuje na dzień 25 czerwca 2016 ( sobota ) Walny Zjazd Członków, który odbędzie się w Hotelu Trawa ul. Szczecińska - Stare Bielice 7 A.

Pierwszy termin godz. 10:00. Drugi Termin godz. 10:15.

Proponowany porządek obrad:
1. Powitanie członków Stowarzyszenia. Ustalenie poprawności zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zjazdu Członków.
3. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2015 r.
5. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2015 r.
6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
7. Udzieleni absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej.
8. Odwołanie członków Komisji Rewizyjnej oraz powołanie nowych członków Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej wysokości składek członkowskich oraz opłaty wpisowej. (Propozycja zarządu to co miesięczna składka członkowska w.w 30 zł oraz opłata wpisowa w.w 300 zł)
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie sekcji młodzieżowej.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie sekcji osób niepełnosprawnych.
12. Dyskusja o: aktualnej działalności klubu, przyszłości klubu, sensie jego istnienia, organizacji zawodów strzeleckich na strzelnicy UNIA;
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Przypominamy wszystkich członkom
chcącym wciąć udział
w Walnym Zgromadzeniu
o konieczności opłacenia
składek członkowskich.

EGZAMIN NA PATENT w KOSZALINIE

EGZAMIN na patent strzelecki odbędzie się 16 lipca 2016
na strzelnicy UNIA w Koszalinie o godz.10.00.

niedziela, 29 maja 2016

piątek, 20 maja 2016

Zawody strzeleckie w 606 rocznicę bitwy pod Grunwaldem
REGULAMIN

I. CEL ZAWODÓW       
1. Integracja środowiska strzeleckiego.
2. Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
3. Rywalizacja sportowa i rekreacja.
4. Popularyzacja sportu strzeleckiego.
5. Upowszechnienie postaw patriotycznych oraz proobronnych.

II. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Koszaliński Klub Strzelecki „Kaliber”

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
15.07.2016 r. od godz. 17.00 do godz. 19.00 (piątek)
Strzelnica Kryta „UNIA” Sp. z o.o., Koszalin, ul. Szczecińska 25A.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
W zawodach strzeleckich mogą uczestniczyć osoby, które posiadają pozwolenie na broń lub patent strzelecki.
Opłata za start w zawodach wynosi 25,00zł (własna broń i amunicja).

V. KONKURENCJE STRZELECKIE
Konkurencja 1.
Strzelanie dokładne – pistolet centralnego zapłonu kalibru .45 ACP (11,43mm) . Nie można wykonywać strzelania z broni o innym kalibrze.
ilość strzałów: 3 próbne + 20 ocenianych
odległość – 25 m
cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)
postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz
czas: 23 strzały 12 min.
maksymalna ilość punktów do uzyskania – 200.

Konkurencja 2.
Strzelanie obywatelskie – pistolet centralnego zapłonu kalibru .45 ACP (11,43mm). Nie można wykonywać strzelania z broni o innym kalibrze.
ilość strzałów: 10 ocenianych
odległość – 15 m.
cel – tarcza specjalna „krzyżak”
postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz
czas: 1 min.
brak punktacji.

VI. ZASADY I SPOSÓB OCENY
Zawody strzeleckie rozgrywane będą zgodnie z regulaminem zawodów oraz wybranymi przepisami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Decyzje sędziego głównego są ostateczne.

VII. BROŃ I AMUNICJA
Broń i amunicja własna lub użyczona od innego zawodnika.
Broń przed rozpoczęciem konkurencji strzeleckich musi być sprawdzona przez sędziego głównego.
Organizator zaleca zawodnikom, którzy nie posiadają broni określonego w regulaminie kalibru niezwłocznie wystąpienie o zmianę decyzji pozwolenia na broń, w celu uzyskania możliwości posiadania tego rodzaju broni.

VIII. KLASYFIKACJA
Indywidualna dla każdego uczestnika w konkurencji 1.
W konkurencji 2 –brak klasyfikacji.
O kolejności zawodników decyduje suma punktów zdobytych w konkurencji 1.
W przypadku uzyskania równej ilości przestrzelin w konkurencji 1 przez dwóch i więcej zawodników, o kolejności decyduje liczba uzyskanych 10, 9, 8 itd.

IX. TROFEA SPORTOWE
Za zwycięstwo w konkurencji 1 - Puchar i dyplom
Za II i III miejsce w konkurencji 1 – Dyplom

Za udział w konkurencji 2 – Dyplom

Egzamin na patent strzelecki


Egzamin na PATENT STRZELECKI odbędzie się w lipcu 2016.
Miejsce - strzelnica UNIA w Koszalinie, ul. Szczecińska 25a.
Godzina rozpoczęcia egzaminu:
Podczas egzaminu będzie możliwość przejścia odpowiednich badań lekarskich u lekarza sportowego.

Na egzamin składają się:
- badania lekarskie (dla osób bez zaświadczenia lekarskiego)
- część przygotowawcza
- egzamin teoretyczny
- egzamin praktyczny

Łączna opłata (gotówka płatna na miejscu) za wszystkie czynności około 650zł.

Wszystkie osoby przystępujące do egzaminu na patent strzelecki jako członkowie KKS Kaliber muszą najpierw OBOWIĄZKOWO odbyć 6-godzinne szkolenie z zakresu bezpiecznego obchodzenia się z bronią, pierwszej pomocy oraz poprawnego zachowania się na strzelnicy sportowej. Omawiane szkolenia można odbyć u naszych klubowych instruktorów:

- Jędrzej Karabasz tel. kom.: (+48) 509 667 334

- Ryszard Pędziński tel. kom.: (+48) 698 657 777

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu proszę o kontakt mejlowy na adres:
e-mail: kkskaliber@wp.pl

poniedziałek, 16 maja 2016

Zebranie klubu

W czwartek 19.05.2016 o godz. 17.00 na strzelnicy UNIA w Koszalinie rozpocznie się zebranie naszego klubu. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków.

środa, 20 kwietnia 2016

Zebranie klubowe

Tradycyjnie w czwartek przed zawodami (21.04.2016), na strzelnicy UNIA o godz. 17.00 odbędzie się zebranie naszego klubu. Gorąco zapraszam.

środa, 30 marca 2016

Szkolenie FBI - część IV

Szkolenie FBI (część IV) odbędzie się jak zwykle w czwartek 31.03.2016 na strzelnicy UNIA w Koszalinie w godz. 17:00 - 19:00.

Szkolenie tylko dla osób z pozwoleniem na broń. 
Wymagany sprzęt: pistolet centralnego zapłonu + kabura + uchwyt na dodatkowe magazynki.

wtorek, 22 marca 2016

Szkolenie FBI - część III

Dnia 24.03.2016 (czwartek) odbędzie się kolejne szkolenie FBI.
Szkolenie będzie miało miejsce na strzelnicy UNIA w Koszalinie w godz. 17.00 - 19.00.

wtorek, 15 marca 2016

Zebranie klubu

W najbliższy czwartek 17.03.2016 odbędzie się zebranie naszego klubu. Miejsce zebrania Strzelnica UNIA Koszalin. Godz. 17:00 - 19:00.

czwartek, 18 lutego 2016

Kolejne szkolenie FBI


Kolejne szkolenie FBI odbędzie się 03.03.2016 (czwartek) na strzelnicy UNIA w Koszalinie. Początek szkolenia o godz. 17.00. W trakcie spotkanie będziemy kontynuować szkolenie do testu FBI. W szkoleniu mogą brać udział tylko osoby posiadające pozwolenie na broń. Konieczne jest posiadanie odpowiedniego pistoletu, kabury i uchwytu na dodatkowe magazynki.poniedziałek, 15 lutego 2016

Spotkania klubowe

W środę 17.02.2016 o godz. 16.45 zbiórka sekcji młodzieżowej KKS Kaliber na strzelnicy UNIA. 

W czwartek 18.02.2016 o godz. 17.00 - 19.00 mamy spotkanie klubowe na strzelnicy UNIA.

W sobotę 20.02.2016 o godz. 10.00 rozpoczynają się zawody na strzelnicy UNIA.

poniedziałek, 8 lutego 2016

Licencje 2016 - już są (drugi rzut)

W kancelarii u kolegi Turczyna są do odbioru licencje zawodnicze na rok 2016 dla następujących Kolegów:

Karol B.
Dariusz Ch.
Paweł C.
Bartłomiej D.
Robert D.
Robert D.
Krzysztof G.
Zdzisław G.
Zbigniew G.
Radosław J.
Adam J.
Janusz K.
Grzegorz K.
Marcin K.
Piotr L.
Bartosz O.
Maciej O.
Kamil P.
Grzegorz P.
Wojciech R.
Przemysław S.
Adam S.
Tomasz Sz.
Paweł Sz.
Szymon T.

czwartek, 4 lutego 2016

Pierwszy trening sekcji młodzieżowej

Pierwszy trening sekcji młodzieżowej odbędzie się 17.02.2016 na strzelnicy UNIA.
Zbiórka o 16.45. Trening będzie trwał od godz. 17.00 do godz. 19.00.

niedziela, 31 stycznia 2016

Powstaje sekcja młodzieżowa

W najbliższą środę 03.02.2016 odbędzie się zebranie organizacyjne sekcji młodzieżowej KKS Kaliber. Sekcja dla dzieci od lat 10. Zapraszamy zainteresowanych rodziców wraz z pociechami ona godz. 18.00 do strzelnicy UNIA w Koszalinie.

niedziela, 24 stycznia 2016

Egzamin na patent

Klub będzie organizował egzamin na PATENT STRZELECKI.
Wstępna data 2 kwietnia 2016.
Miejsce - strzelnica UNIA w Koszalinie.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt mejlowy.
e-mail: kkskaliber@wp.pl

poniedziałek, 18 stycznia 2016

Zebranie klubu połączone ze szkoleniem

Drogie Koleżanki i Koledzy,

W najbliższy czwartek odbędzie się spotkanie naszego klubu połączone ze szkoleniem. Spotkanie odbędzie się (21.01.2016) na strzelnicy UNIA w Koszalinie w godz. 17.00 – 19.00. W trakcie spotkanie rozpoczniemy szkolenie do testu FBI. W szkoleniu mogą brać udział tylko osoby posiadające pozwolenie na broń.Uprzejmie przypominam, że ze zniżek na strzelnicy UNIA dla członków klubu mogą korzystać tylko osoby ze składkami opłaconymi przynajmniej na 3 miesiące do przodu (preferowane opłacenie składek do końca 2016 roku). Aktualna lista osób uprawnionych znajduje się na strzelnicy i jest jedyną podstawą udzielania zniżek.

Z poważaniem

Jacek Katzer

wtorek, 12 stycznia 2016

sobota, 9 stycznia 2016

REGULAMIN Otwartych Zawodów Strzeleckich o Puchar Prezesa KKS KALIBER 23.01.2016 r.

 I.          CEL ZAWODÓW
1.      Integracja środowiska strzeleckiego.
2.      Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
3.      Rywalizacja sportowa i rekreacja.
4.      Popularyzacja sportu strzeleckiego.
5.      Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

II.         ORGANIZATORZY ZAWODÓW
            „UNIA” Sp. z o. o. w Koszalinie
            Koszaliński Klub Strzelecki „Kaliber”

III         TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
            23.01.2016 r. od godz. 10.00 do godz. 15.00 (sobota)
            Strzelnica Kryta „UNIA” Sp. z o.o.
            Koszalin, ul. Szczecińska 25A.

IV        WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA:
1.      W zawodach strzeleckich mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia.
2.      Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty za start w poszczególnych konkurencjach:


Własna broń i amunicja
Broń i amunicja strzelnicy
Konkurencja nr 1
25,00 zł
50,00 zł
Konkurencja nr 2
25,00 zł
30,00 zł
Konkurencja nr 3
15,00 zł
25,00 zł
Konkurencja nr 4
10,00 zł
10,00 zł
Konkurencja nr 5
25,00 zł
40,00 zł
Konkurencja nr 6
10,00 zł
10,00 zł


3.      Poczęstunek: kiełbasa na ciepło, bułka – 1,00 zł
4.      Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie pod nr 094 342 40 35 wew. 328           w godz. 8.00 – 14.30 e-mail: iwona.marcisz@unia.koszalin.pl lub 094 347 36 50        w godz. 16.00 – 20.00 e-mail: strzelnica@unia.koszalin.pl., a także w dniu zawodów do godz. 11.00.
5.      Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do zawodów osób nie spełniających wymogów formalnych niniejszego regulaminu.

V         KONKURENCJE STRZELECKIE:
1.      Strzelanie dokładne  – pistolet (rewolwer) bocznego zapłonu
Ø  broń – pistolet (rewolwer) bocznego zapłonu w kalibrze 22 LR (5,6 mm)
Ø  ilość strzałów: 3 próbne + 20 ocenianych
Ø  odległość – 25 m
Ø  cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)
Ø  postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz
Ø  czas:    3 strzałów próbnych – 2 min.
            20 strzałów ocenianych – 10 min.
Ø  maksymalna ilość punktów do uzyskania – 200 pkt.

2.      Strzelanie dokładne  – pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu
Ø  broń – pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu w kalibrze 7,62 mm – 11,43 mm,
Ø  ilość strzałów: 3 próbne + 10 ocenianych
Ø  odległość – 25 m.
Ø  cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)
Ø  postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz
Ø  czas:    3 strzały próbne – 2 min.
            10 strzałów ocenianych – 8 min.
Ø  maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

3.      Strzelanie szybkie  – pistolet centralnego zapłonu
Ø  broń – pistolet centralnego zapłonu w kalibrze 9,00 mm  – 11,43 mm
Ø  ilość strzałów: 10 ocenianych (2 x po 5 strzałów; ładujemy dwa magazynki po 5 naboi)
Ø  odległość – 15 m
Ø  cel – tarcza TS – 9

Ø  wymiana magazynka następuje po oddaniu 5-go strzału
Ø  postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz
Ø  maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

Konkurencja będzie prowadzona indywidualnie. Zawodnik po komendzie START oddaje 10 strzałów, wliczając w to czas na wymianę wcześniej przygotowanego i załadowanego drugiego magazynka. Czas strzelania liczony jest od komendy START do oddania 10 strzału.
O wyniku zawodnika decydować będzie następujący współczynnik/przelicznik:

(Punkty * 10)/Czas = Wynik Np. (40 punktów * 10)/40 sekund = 10
Im wyższy współczynnik tym wyższa lokata zawodnika. W przypadku uzyskania identycznego współczynnika przez dwóch lub więcej zawodników, o miejscu decydować będzie lepszy czas. Uzyskany czas będzie liczony do setnych części sekundy.

  1. Strzelanie dokładne karabin pneumatyczny
Ø  broń – karabin pneumatyczny kal. 4,5 mm
Ø  ilość strzałów: 10 ocenianych
Ø  odległość – 10 m
Ø  cel – tarcza KPn 10 m
Ø  postawa – stojąca bez podparcia
Ø  maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

5. Konkurencja strzelba gładkolufowa 
Ø  broń – strzelba gładko lufowa
Ø  amunicja typu breneka
Ø  odległość – 30 m
Ø  cel – tarcza TS9
Ø  postawa – stojąc
Ø  przyrządy celownicze otwarte (bez kolimatora)
Ø  ilość strzałów: 5 ocenianych
Ø   maksymalna ilość punktów do uzyskania – 50 pkt.

6. Konkurencja dodatkowa ZŁOTY STRZAŁ - finał australijski 
Ø  broń – pistolet centralnego zapłonu w kalibrze 9,00 mm – 11,43 mm,
Ø  odległość – 25 m
Ø  cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)
Ø  postawa - stojąc z wolnej ręki lub oburącz
Ø  czas – jedna minuta na jeden strzał
Ø  każdy zawodnik ładuje magazynek 1 nabojem i oddaje jeden strzał
Ø  po każdej serii odpada zawodnik który uzyskał najsłabszy wynik i tak aż do wyłonienia zwycięzcy. W przypadku uzyskania przez dwóch i więcej zawodników takiego samego najgorszego wyniku, będzie prowadzona dogrywka pomiędzy tymi zawodnikami
Ø  w konkurencji uczestniczyć będą zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1 – 8 w konkurencji pistolet centralnego zapłonu (konkurencja nr 2).

VI.       ZASADY I OCENA ZAWODÓW:
·         Zawody strzeleckie rozgrywane będą zgodnie z regulaminem zawodów oraz przepisami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
·         Decyzje sędziego głównego są ostateczne.


VII.      BROŃ I AMUNICJA
1.      Broń i amunicja własna lub zabezpieczona przez organizatora zawodów (pistolety, rewolwery).
2.      Broń przed rozpoczęciem konkurencji strzeleckich musi być oficjalnie sprawdzona przez sędziego głównego.

VIII.     KLASYFIKACJA
Indywidualna dla każdego uczestnika w danej konkurencji oraz za wielobój.                  O kolejności zawodników decyduje suma punktów zdobytych w danej konkurencji. W przypadku uzyskania równej ilości przestrzelin w danej konkurencji przez dwóch i więcej zawodników, o kolejności decyduje liczba uzyskanych 10, 9, 8 itd.

IX.        TROFEA SPORTOWE:.
·         Za zwycięstwo w konkurencji 1, 2, 3, 4, 5:                                       Puchar i dyplom
·         Za II, III miejsce w konkurencji 1, 2, 3, 4, 5:                                                Dyplom

·         Dla zwycięzcy ZŁOTEGO STRZAŁU (finał australijski):                   Statuetka i dyplom

PUCHAR (za wielobój) - zdobędzie strzelec, który uzyska największą liczbę punktów w trzech konkurencjach: ze strzelania dokładnego (broń centralnego i bocznego zapłonu) oraz strzelania szybkiego - (konkurencje I, II i III). W przypadku uzyskania równej ilości przestrzelin w wieloboju o kolejności decyduje najlepszy wynik strzelania szybkiego, a w przypadku tego samego wyniku decyduje liczba uzyskanych 10, 9, 8 itd.

NAGRODĘ ROKU oraz tytuł STRZELCA ROKU 2016 zdobędzie strzelec, który będzie znajdował się na czele klasyfikacji generalnej po rozegraniu ostatnich w 2016 roku (dziesiątych), grudniowych zawodów otwartych.
ZAWODNICY KTÓRZY ZAJMĄ MIEJSCA II i III W KLASYFIKACJI GENERALNEJ OTRZYMAJĄ NAGRODY RZECZOWE.

X.         Zawody odbędą się przy udziale Obserwatora ZZSS.