poniedziałek, 30 grudnia 2019

Walny Zjazd Członków

Zarząd Koszalińskiego Klubu Strzeleckiego Kaliber zwołuje na dzień 20 stycznia 2020 r. (poniedziałek) na godz. 17:00. Drugi termin tego samego dnia o 17:15. Walny Zjazd Członków, który odbędzie się na strzelnicy Battlefield w Malechowie - FORT MARIAN Malechowo 27b, 76-142 Malechowo.

Proponowany porządek obrad:
- Powitanie członków Stowarzyszenia . Ustalenie poprawności zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia Członków: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zjazdu Członków.
- Podsumowanie organizacyjne i sportowe roku 2019 - wnioski Zarządu o przyznanie wyróżnień i nagród.
- Ustalenie projektów regulaminów zawodów strzeleckich na 2020 rok.
- Ustalenie nagród w zawodach strzeleckich na 2020 rok.
- Sprawy osobowe, wniosek klubowicza o zwolnienie z opłaty z egzaminu sprawdzającego na patent.
- Sprawy inne, wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 

Przypominamy wszystkich członkom chcącym wciąż udział w Walnym Zgromadzeniu o konieczności opłacenia składek członkowskich.

poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Biuro klubu nieczynne

W dniach 2 i 9 września (dwa kolejne poniedziałki)
biuro klubu będzie nieczynne
z uwagi na urlop Pana Michała.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
Pan Michał też kiedyś musi odpocząć.

wtorek, 2 lipca 2019

Kurs sędziowski

Organizujemy kurs na sędziego III Klasy z uwagi na wielkie braki w tym zakresie w naszym klubie. Kurs odbyłby się w dniu 13 lipca 2019 r. prawdopodobnie w Malechowie za odpłatnością 280 zł o ile zgłosi się 15 osób. Kurs przeprowadzi Antoni Kamiński przewodniczący kolegium sędziów PZSS. Zgłoszenia proszę kierować na adres: andrzej@turczyn.pl

wtorek, 28 maja 2019

Szkolenie przygotowujące do egzaminu kompetencyjnego na zawodnika IPSC


Szkolenie przeprowadzi kolega Marcin Skowron (prezes klubu Gatling z Połczyna Zdroju) w Forcie Marian 17 lub 18 lub 19 czerwca (ostateczny termin zostanie dopiero doprecyzowany). Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu muszą posiadać licencje zawodniczą PZSS. Liczba miejsc ograniczona. Swoje zgłoszenia proszę wysyłać na adres e-mail: andrzej@turczyn.pl
Odbycie szkolenia jest konieczne do przystąpienia do egzaminu, który też się odbędzie w Forcie Marian w późniejszym terminie (koniec czerwca).
Koszt szkolenia: 200zł
Czas szkolenia: kilka godzin (jedno popołudnie)
Amunicja i broń: własna

poniedziałek, 27 maja 2019

Dzień Dziecka - dla dzieci i dorosłych

Uprzejmie informujemy, że dnia 1 czerwca 2019 odbędą się  Pierwsze Zawody Strzeleckie na Strzelnicy Pneumatycznej KKS Kaliber z okazji DZNIA DZIECKA 2019.
Zawody rozpoczną się o godz. 10:00 (strzelnica KKS Kaliber ul. Frańciszkańska 24, Koszalin, zejście po schodkach w dół - Budynek Placu Zabaw Smokuś).

Regulamin zawodów:


W tym samym czasie i miejscu Towarzystwo Strzeleckie w Koszalinie organizuje wystawę broni palnej.

Wszystkich - Serdecznie Zapraszamy!

Zawody Służb Mundurowych

Reprezentacja w składzie Jacek Katzer, Mieczysław Kowalski i Tomasz Szatkiewicz godnie reprezentowała KKS Kaliber w II Zawodach Strzeleckich Służb Mundurowych o Puchar Dowódcy Garnizonu Koszalin. Manowo 27.05.2019.
piątek, 17 maja 2019

Majowy Piknik Strzelecki


W ramach integracji naszego Klubu zapraszamy wszystkich członków na Majowy Piknik Strzelecki na strzelnicy Battlefield w Malechowie (Fort Marian) w dniu 26.05.2019 (niedziela) o godz. 10:00. Będziemy mieli szansę zapoznać się z obiektem i miło spędzić czas. W czasie trwania Pikniku rozegramy dynamiczne zawody klubowe w trzech konkurencjach.

1) karabin centralnego zapłonu - tor wymagający oddania min. 10 strzałów.

2) pistolet centralnego zapłonu - tor wymagający oddania min. 10 strzałów.

3) strzelba - tor wymagający oddania min. 7 strzałów.

Osoba, która uzyska najwięcej punktów w całej klasyfikacji otrzyma super nagrodę - pistolet GLOCK (zwycięzca musi być członkiem klubu).

Wejściówka - 30zł. Płatne przy wejściu.

wtorek, 23 kwietnia 2019

Egzamin dla zawodników bez wymaganej ilości startów w 2018 roku

W najbliższym czasie jest planowany egzamin dla zawodników bez wymaganej ilości startów w 2018 roku. Uprzejmie prosimy zainteresowane osoby o zgłaszanie się do Pana Michała w celu zapisania na listę egzaminacyjną.

piątek, 19 kwietnia 2019

Strzelnica Battlefield w Forcie Marian

Strzelnica Battlefield w Forcie Marian robi wrażenie. Jest to jeden z obiektów z którym nasz klub ma podpisane odpowiednie umowy. Już za miesiąc (18 maja 2019) odbędą się tutaj zawody strzeleckie BATTLEFIELD #1/2019.


niedziela, 10 marca 2019

Nowe władze klubu

Wczoraj w godzinach 11:15 - 13:30 w lokalu strzelnicy przy ul. Franciszkańskiej odbyło się walne zgromadzenie członków KKS Kaliber. Na Zgromadzeniu przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2018, udzielono absolutorium członkom Zarządu oraz udzielono absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej. W związku z zakończeniem kadencji obecnego Zarządu przeprowadzono wybory nowego Zarządu oraz nowej Komisji Rewizyjnej. Na kadencję 2019 - 2024 wybrano Zarząd w składzie:

Prezes: Andrzej Turczyn
Wiceprezes: Jacek Katzer
Wiceprezes: Mieczysław Szczypiński


W trakcie dyskusji o aktualnej działalności i przyszłości klubu podjęto uchwały o zakupie karabinu sportowego dla sekcji młodzieżowej, organizowaniu spotkań integracyjnych oraz strzelań do rzutków.

środa, 13 lutego 2019

Walne zgromadzenie - 9 marca 2019 roku


Z przyczyn technicznych walne zgromadzenie członków Koszalińskiego Klubu Strzeleckiego Kaliber musimy zwołać tydzień później niż pierwotnie planowaliśmy - czyli na dzień 9 marca 2019 roku (sobota) na godz. 11:00. Porządek obrad pozostaje bez zmian. Drugi termin - godz. 11.15.

niedziela, 3 lutego 2019

Statystyki odwiedzin naszej strony


Oto statystyki odwiedzin naszej strony WWW za ostatnie 39 miesięcy (cała historia istnienia). Łącznie odwiedzono nas ponad 59 000 razy. Ciekawe, że drugim w kolejności krajem z którego odwiedza się naszą stronę jest ROSJA, a przecież nie prowadzimy serwisu po rosyjsku.


środa, 30 stycznia 2019

poniedziałek, 28 stycznia 2019

Jesteśmy na Twitterze
Walny Zjazd Członków

Zarząd Koszalińskiego Klubu Strzeleckiego Kaliber zwołuje na dzień 9 marca 2019 roku (sobota) na godz. 11:00 Walny Zjazd Członków, który odbędzie się na strzelnicy pneumatycznej im „Chłopców z Lasu” należącej do KKS KALIBER przy ul. Franciszkańskiej 24 w Koszalinie.

Pierwszy termin godz. 11:00. Drugi termin godz. 11:15.

Proponowany porządek obrad:
- Powitanie członków stowarzyszenia.
- Ustalenie poprawności zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia Członków: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zjazdu Członków.
- Przyjęcie sprawozdania Zarządu z prowadzonej działalności.
- Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2018 r.
- Udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
- Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej.
- Odwołanie członków zarządu oraz powołanie nowych członków zarządu.

- Odwołanie członków komisji rewizyjnej oraz powołanie nowych członków Komisji Rewizyjnej.
- Dyskusja o aktualnej działalności i przyszłości klubu.
- Wolne wnioski
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Przypominamy wszystkich członków chcącym wciąż udział w Walnym Zgromadzeniu o konieczności opłacenia składek członkowskich.